Nieuws

Branchebeeld 2022: Ondanks hoge werkdruk VVT blijft passie voor het vak groot

25 mei 2023

Bijna de helft van de medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg ervaart de werkdruk als hoog (40,8%). Tegelijkertijd zijn zij wel nog steeds gepassioneerd over het werk, en blijven zij in de sector werken. Dit blijkt uit onderzoek van Effectory en data van ActiZ Kijk op Mijn Medewerkers, het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor ActiZ-leden.

Werkdruk

De werkdruk in de sector is hoog en ook gestegen ten opzichte van vorig jaar. In het onderzoek wordt de werkdruk gelinkt aan tijdgebrek om goede zorg te leveren en de werk-privé balans. Daarom blijft de werkdruk voor de sector een belangrijk aandachtspunt. ‘Het verlagen van de werkdruk is daarom ook één van de uitgangspunten voor de huidige cao VVT, waarin de medewerker op één staat’, stelt Yvonne van Stiphout, voorzitter ActiZ themacommissie Arbeid.

Uit de onderzoeken van ActiZ en Effectory blijkt dat de ervaren werkdruk vooral samenhangt met de grote hoeveelheid werk en de beperkt beschikbare tijd. Eén op de vier werknemers geeft aan dat ze (veel) te weinig tijd hebben om het werk uit te voeren. ‘De werkdruk is momenteel hoog, er komen steeds meer taken bij die je in dezelfde aantal uren moet doen’, zegt één van de respondenten.

Bevlogenheid en vertrekgeneigdheid

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg erg bevlogen zijn over het werk wat zij doen. Met een gemiddelde van een ‘8,2’ zijn medewerkers nog steeds gepassioneerd over hun werk. Het werken in de zorg geeft hen vooral een gevoel van saamhorigheid. ‘Mijn team is geweldig, samen verzetten wij elke dag heel veel werk zonder op de klok te kijken’, aldus één van de respondenten.

De bevlogenheid van medewerkers in beide onderzoeken is mogelijk één van de redenen dat de vertrekgeneigdheid in de sector nagenoeg hetzelfde is gebleven en daardoor nog steeds laag is. Bijna 90% wil het werk blijven doen dat ze doen. Als medewerkers al actief zoeken naar een andere baan, blijven zij meestal wel in de zorg werken.

Werkbeleving en aanbeveling werkgever (WNPS)

Het omgaan met cliënten, het samenwerken en de werksfeer worden als meest positief ervaren. De categorieën Communicatie en Werkdruk worden gekozen als minst aantrekkelijke kant van het werk. Bij communicatie moet je bijvoorbeeld denken aan communicatie onderling, of de communicatie vanuit de organisatie.

De mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden, de zogenaamde Werkgever Net Promotor Score (WNPS) is voor het eerst in jaren gedaald. Medewerkers zijn minder positief over hun zorgorganisatie als werkgever. 

Hoe dan? 

Verandering aanjagen binnen de sector is dus van groot belang. De campagne Hoe Dan? moet hieraan bijdragen. 'Hoe Dan?' draait om de medewerker', legt Yvonne Stipthout uit: 'Werkgevers en vakbonden stimuleren en faciliteren hiermee gezamenlijk én op grote schaal de dialoog met en tussen zorgmedewerkers over de uitdagingen die onze sector kent en de oplossingen die nodig zijn om het werk in de zorg anders te organiseren. Een gezonde toekomst voor iedereen in de sector. Dat is waar we het voor doen.'

Bekijk hier de infographic met branchebeeld: Kijk op mijn Medewerkers 2022

Meer relevante artikelen

Nieuws

Azora kiest voor Action Learning op weg naar high performing teams

Nieuws

Hoe betrek je mantelzorgers en naasten bij het gesprek over de toekomst van de zorg?

Nieuws

In gesprek blijven na Mag ik je kussen? Hoe doe jij dat?