Nieuws

DI-regeling sluit: zorgorganisaties gaan met interventies aan de slag

05 december 2022

De belangstelling voor de regeling duurzame inzetbaarheid is groot. Veel organisaties willen aan de slag met duurzame inzetbaarheid van hun organisatie, teams of individuele medewerkers. Het aantal aanmeldingen heeft inmiddels het maximum bereikt. Aanmelden daarom niet meer mogelijk. De komende periode worden er zorgorganisaties en hun ook andere activiteiten en tools aangeboden.

Voor de regeling duurzame inzetbaarheid hebben zich nu ruim 170 organisaties aangemeld. Helaas kan niet iedere organisatie aanspraak maken op het budget. We proberen zoveel mogelijk organisaties te ondersteunen en gaan daarbij voor een eerlijke verdeling wat betreft grootte van organisaties. Met de regeling wordt nu al ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Door te schuiven in het toegekende subsidiebudget, hopen we dit bedrag te verhogen. Zo dragen we bij aan een sector waar medewerkers gezond en met plezier naar hun werk blijven gaan.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Heb je je al aangemeld voor de regeling en heb je bericht gekregen dat de gelden zijn gereserveerd? Dan hoef je niets te doen. Met het advies dat je hebt gekregen, kun je een interventiepartner uitzoeken die een passend aanbod heeft voor jullie organisatievraag. De interventiepartners brengt een maatwerkafspraak en -offerte uit en binnen 6 weken dien je daarmee je definitieve aanvraag in. Tot die tijd wordt het budget voor je gereserveerd.

Heb je je aangemeld en bericht gekregen dat er nog geen budget gereserveerd kan worden? Dan moet je helaas nog even wachten met het uitkiezen van een passende interventie. We hopen je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen of je gebruik kunt maken van het extra budget dat beschikbaar komt. Organisaties die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit helaas niet meer doen. De geleerde lessen van de inzet van deze interventies delen we wel met andere organisaties via dit platform. Zij kunnen ook gebruik maken van het overige aanbod uit het programma Over Morgen.

Dialoog, leren en ontwikkelen

De komende periode wordt gewerkt aan een theatervoorstelling Over Morgen. Het doel? Bewustwording creëren voor de toekomst van de zorg en een dialoog te starten over wat dat voor medewerkers en organisaties gaat betekenen. Hoe kunnen zorgorganisaties met een tekort aan medewerkers alsnog voldoen aan de groeiende zorgvraag? En hoe kunnen medewerkers met plezier naar het werk blijven gaan en met trots hun vak blijven uitoefenen? De voorstelling is bedoeld voor alle lagen van de organisatie: van bestuurders tot zorgmedewerkers.

Meer over de voorstelling lees je hier

We bieden ook ondersteuning om na het theater de dialoog verder te voeren, of om concreet aan de slag te gaan met oplossingen. Daar wordt momenteel een aanbod voor ontwikkeld, onder meer in de vorm van een platform voor medewerkers met handvatten om aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. Daarnaast wordt ook een campagne ontwikkeld om de dialoog met zorgmedewerkers verder aan te jagen. Op ons platform staan alle initiatieven gebundeld. Hier delen we ook de lessons learned en opgedane kennis van andere organisaties gedeeld. Zo willen we een branchebrede beweging in gang zetten voor de zorg van morgen.

Meer relevante artikelen

Nieuws

Azora kiest voor Action Learning op weg naar high performing teams

Nieuws

Hoe betrek je mantelzorgers en naasten bij het gesprek over de toekomst van de zorg?

Nieuws

In gesprek blijven na Mag ik je kussen? Hoe doe jij dat?