Nieuws

In gesprek blijven na Mag ik je kussen? Hoe doe jij dat?

02 november 2023

Veel mensen zijn benieuwd wat de impact is van het bezoek aan de theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ Ook zijn organisaties nieuwsgierig hoe anderen de voorstelling inbedden in de eigen organisatie, of op welke manier vervolg wordt gegeven. Tijd voor een eerste impressie. We vroegen het aan organisaties die voor de zomervakantie de voorstelling hebben bezocht. Meerdere organisaties* gaven in een korte enquête antwoord op de vraag hoe zij intern vervolg hebben gegeven aan de voorstelling om het gesprek over morgen voort te zetten.

Hoe wordt er binnen organisaties vervolg gegeven aan de voorstelling en het gesprek over morgen? We ontvangen veel mooie reacties n.a.v. Mag ik je kussen? en ontdekken dat er binnen de organisaties die de theatervoorstelling hebben gezien inmiddels ook meer gesproken wordt over de thema’s uit de voorstelling. Medewerkers doen dit enerzijds door het letterlijk vaker met elkaar over de zorg van morgen te hebben tijdens bijvoorbeeld een teamoverleg. Anderzijds gebeurt dit ook op strategisch niveau binnen de organisatie doordat de thema’s uit de voorstelling meegenomen worden in bijvoorbeeld de (vernieuwde) strategie van een organisatie. Meerdere organisaties geven zelfs aan dat ze de input uit de nagesprekken hebben verwerkt in hun nieuwe koers:

“De voorstelling vormde de aftrap voor de interne communicatie over onze meerjarenstrategie. Daarna hebben we een website gelanceerd, aangejaagd door praatplaten en infographics. We hebben de Hoe dan-materialen besteld en verspreid over de locaties om in de teams het gesprek te voeren.”

En

“We zijn heel druk met het ontwikkelen van onze strategie en daar past het thema van de voorstelling ook in, dus het is niet zozeer vervolg geven aan de voorstelling alleen, maar het past in een breder geheel.”

Maar niet altijd is er (al) een gestructureerde opvolging. Bij enkele organisaties is het afdeling-afhankelijk in hoeverre het gesprek wordt voortgezet. Er is dan bijvoorbeeld wel in teamverband verder over doorgesproken, maar niet gestructureerd op organisatieniveau. Andere organisaties geven aan nog volop in voorbereiding te zijn.

Uit de reacties blijkt dat er over het algemeen wel op een positieve manier vervolg gegeven wordt aan het gesprek en de thema’s uit de voorstelling. Om de voorstelling ‘levend’ te houden worden er binnen de organisaties o.a. projecten gestart, vlogs gemaakt, opleidingen aangescherpt, wordt de gespreksbank van de campagne 'Hoe dan?' in de organisaties neergezet en wordt er in gesprekken met medewerkers meer aandacht aan besteed. Een mooi voorbeeld:

We hebben familieavonden georganiseerd op diverse locaties en hebben bijvoorbeeld afgelopen zomer de naasten en familie van cliënten maar ook collega's van stafafdelingen actiever betrokken in het zorgproces. Ook de situatie van de leerlingen kwam in de toneelvoorstelling naar voren: wij hebben op een paar plaatsen een leerklimaat ontwikkeld waarin leerlingen vooral van en met elkaar leren door samen een afdeling te runnen (uiteraard onder toezicht van een ervaren verpleegkundige) maar heel leuk om te zien hoeveel gemakkelijker ze leren als ze van en met elkaar leren.”

En

“Het viel ons in de gesprekken en de reacties op de ideekaarten op dat medewerkers veel naar buiten wijzen voor wat er veranderd moet worden. Terwijl we ook in de teams en het dagelijkse werk zeker mogelijkheden zien om ons aan te passen aan de zorg van morgen. Daarom gaan we in onze opleidingen de komende tijd juist meer de nadruk leggen op wat je al wél kan doen, zelf of in je team. Natuurlijk in combinatie met acties op verschillende niveaus. Het is en-en-en.”

Uiteraard schetst dit maar een klein beeld van wat er werkelijk allemaal gebeurt n.a.v. de voorstelling. We horen dan ook graag hoe er binnen jouw organisatie vervolg wordt gegeven zodat we een completer beeld krijgen van de impact. Via deze link kan je jullie bevindingen doorgeven.

Wil je zelf ook intern aan de slag? Neem dan een kijkje op deze pagina.

*In dit artikel zijn de bevindingen van organisaties MIJZO, Zorggroep Apeldoorn, Zorggroep Beek, Crataegus Woonzorg, Cordaan, Met zorg voor Zorg, Zorgcentrum het Bildt, Vivium Zorggroep, Groenhuysen, ZGAO, Surplus en ActiefZorg meegenomen.

Meer relevante artikelen

Nieuws

Azora kiest voor Action Learning op weg naar high performing teams

Nieuws

Hoe betrek je mantelzorgers en naasten bij het gesprek over de toekomst van de zorg?

Nieuws

In gesprek blijven na Mag ik je kussen? Hoe doe jij dat?