Blogs

Prof. Dr. Annet de Lange: "De toegevoegde waarde van Actieleren voor bestuurders in de VVT"

18 oktober 2023

Over Morgen is het platform dat werk maakt van een toekomstbestendige zorg. Onder meer door in dialoog met medewerkers op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en ideeën. Maar ook door onderzoek te doen naar duurzame inzetbaarheid en de effectiviteit van interventies in de praktijk.In deze blogreeks neemt professor dr. Annet de Lange je mee in de diverse methoden die worden toegepast en de inzichten die dat ons oplevert. In haar derde blog deelt Annet haar bevindingen vanuit het actieleren met bestuurders. Welke associatie hebben bestuurders met het thema duurzame inzetbaarheid? En welke randvoorwaarden zijn er nodig voor de implementatie van interventies in de praktijk

Binnen het programma Over Morgen maken wij gebruik van actieleren met bestuurders die meedoen aan de regeling duurzame inzetbaarheid. Met actieleren leren ze over hun visie met betrekking tot het thema duurzame inzetbaarheid. Ondanks dat nog niet alle data binnen is, kan ik op basis van de data uit de eerste tien organisaties wel al eerste relevante inzichten halen.

“Duurzame inzetbaarheid is alles wat er gedaan wordt om te komen tot een zo goed mogelijke match tussen de medewerker en het werk”


Associatie met het thema duurzame inzetbaarheid
De bestuurders geven aan dat zij onder het thema duurzame inzetbaarheid verstaan: met plezier en vitaliteit aan het werk kunnen zijn en dat er een fit tussen het werk en de medewerkers aanwezig moet zijn. “Blijvend fit en met plezier werken” en “alles wat gedaan wordt om te komen tot een zo goed mogelijke match tussen de medewerker en het werk”, zijn voorbeelden die genoemd worden. Zie onderstaande Word Cloud met een aantal termen die bestuurders associëren met het thema duurzame inzetbaarheid.

Gelukkig komen deze ideeën overeen met wat we hebben gehoord van medewerkers en betrokken HR-professionals over het thema. Met andere woorden: verschillende stakeholders in de VVT verwijzen naar vergelijkbare thema’s wanneer zij praten over het complexe begrip “Duurzame inzetbaarheid”.

Implementatie interventies
Wat valt verder op wanneer ik naar de resultaten van de bestuurders kijk? De bestuurders geven relevante kaders weer voor het implementeren van duurzame inzetbaarheid-interventies. Ze wijzen op de volgende positieve randvoorwaarden:

  • Integraliteit in de aanpak;
  • Breed draagvlak voor inhoud en aanpak
  • Financiële ruimte en menskracht (ondersteuning aanwezig vanuit organisatie of interventiepartner voor type gekozen interventie);
  • Onderstroom en veiligheid bespreekbaar maken;
  • Meer bewust worden van en positief inzetten eigen rol als bestuurder;

Communicatiestrategie ontwikkelen en inzetten.

“Actieleren draagt bij aan het helpen prioriteren van complexe vraagstukken die er spelen in VVT-organisaties”


Opbrengsten Actieleren
Het actieleren met de bestuurders blijkt van toegevoegde waarde te zijn. Het stelt bestuurders in staat om kennis uit te wisselen over de volgende onderwerpen:

  1. Duurzame inzetbaarheid en aanpak in brede zin
  2. Cultuur
  3. Weerstand en verandering
  4. Onderstroom en reflectie

Bovendien draagt actieleren bij aan het prioriteren van complexe vraagstukken die spelen in VVT-organisaties. Het biedt ook meer innovatieve mogelijkheden in het uitwerken van duurzame inzetbaarheidinterventies of beleid. Kortom wijzen deze eerste resultaten op het nut en noodzaak om ook bestuurders pro-actief te betrekken en mee te nemen in de implementatie van duurzame inzetbaarheid- interventies. Actieleren is hiervoor een geschikte methode.

Meer relevante artikelen

Nieuws

Azora kiest voor Action Learning op weg naar high performing teams

Nieuws

Hoe betrek je mantelzorgers en naasten bij het gesprek over de toekomst van de zorg?

Nieuws

In gesprek blijven na Mag ik je kussen? Hoe doe jij dat?