Blogs

Prof. dr. Annet de Lange: "We halen relevante inzichten op die de beweging naar een toekomstbestendige zorg ondersteunen"

27 maart 2023

Over Morgen is het platform dat werk maakt van een toekomstbestendige zorg. Onder meer door in dialoog met medewerkers op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en ideeën. Maar ook door onderzoek te doen naar duurzame inzetbaarheid en de effectiviteit van interventies in de praktijk. In deze blogserie neemt professor dr. Annet de Lange je mee in de diverse methoden die worden toegepast en de inzichten die dat ons oplevert.

Laat ik mij eerst even netjes voorstellen: ik ben Annet de Lange en eindverantwoordelijk voor het onderzoek dat uitgevoerd wordt in het programma Over Morgen. Op verschillende manieren doen we binnen dit programma onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Nu al halen we relevante inzichten op, die de beweging naar een meer toekomstbestendige zorg ondersteunen. In deze eerste blog sta ik stil bij de vormgeving van zeven zogenaamde academische werkplaatsen in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Wat is een Academische Werkplaats?

Een Academische Werkplaats is een plek waarin praktijk en onderzoek intensiever samenwerken en via actieleren kennis en onderzoeksresultaten met elkaar uitwisselen. Waar ook intervisie plaatsvindt om de samenwerking tussen diverse professionals in het werk te kunnen verbeteren. In onze academische werkplaatsen kijken wij naar het thema duurzame inzetbaarheid en onderzoeken wij de implementatie en de effecten van specifieke interventies die ingezet worden als onderdeel van dit programma. De Academische Werkplaatsen hebben als uiteindelijke doel om het zogenaamde ‘evidence-based' werken met betrekking tot het thema duurzame inzetbaarheid en de inzet van evidence-based interventies te stimuleren. Oftewel: gebruik maken van dat wat bewezen werkt.

Met behulp van actieleren doen we met verschillende stakeholders kennis op over wat er in de implementatie van deze nieuwe werkmethodieken of interventies nog verder verbeterd kan worden. De eerste fase in de academische werkplaatsen is het vaststellen van de meest urgente behoeften die er zijn binnen zorgorganisaties. Welk duurzame inzetbaarheid thema is nu het meest urgent om over te actieleren en interventies voor in te zetten? 

"Ik kijk ernaar uit om zorgorganisaties verder mee te nemen in de lessen die wij leren, zodat de hele sector kan leren van wat we in het klein onderzoeken."

Eerste resultaten

Uit de eerste quickscans, interviews en deskresearch resultaten is duidelijk geworden dat die behoeften bij de betrokken zorgorganisaties behoorlijk uiteenlopen. Er zijn organisaties die bijvoorbeeld graag met elkaar willen leren over het thema eigen regie van medewerkers en hiervoor interventies gaan inzetten komend jaar. Maar er zijn er ook die geïnteresseerd zijn in de transformatie van de eigen HRM-strategie om een match tussen arbeid en kans-personeel vanuit HR beter vorm te kunnen geven. Met andere woorden: de onderwerpen zijn divers, maar de gekozen aanpak voor actieleren en onderzoek doen hetzelfde.

De eerste actieleer bijeenkomsten (ongeveer 2-4 kennissessies per academische werkplaats) staan inmiddels gepland. Ik kijk ernaar uit om organisaties in deze blogserie verder mee te nemen in de lessen die wij hieruit leren. Met de hoop dat zorgorganisaties in de hele sector kunnen leren van dat wat we in het klein onderzoeken.

Meer relevante artikelen

Malderburch geeft medewerkers een kompas dat de weg wijst naar duurzame inzetbaarheid

Blog

Prof. dr. Annet de Lange: Van Verzuim naar het Preventieve “Fit-gesprek”

Nieuws

In Warmenhuizen is het hele dorp betrokken bij de toekomst van de zorg