Zorgmedewerkers zijn onmisbaar voor echte verandering

Verhalen
22 september 2022

De verpleging, verzorging en thuiszorg staan voor een gigantische uitdaging. Steeds harder werken om de toenemende vraag naar zorg aan te kunnen is geen optie. Dat is met de vergrijzing in ons achterhoofd niet realistisch. Het besef dringt steeds meer door dat we de zorg van morgen anders moeten organiseren. En dat doen we samen, als werkgevers én zorgmedewerkers. Met het programma ‘Over Morgen’ creëren we een beweging om de zorg anders te organiseren.

Het begint in de praktijk

De uitdagingen in de sector zijn groot. Het anders organiseren van zorg is daarom onvermijdelijk voor de toekomst. Om écht anders te kunnen werken is het van belang om hierover in organisaties en met medewerkers in gesprek te gaan. Medewerkers zien dagelijks zaken die beter en slimmer kunnen. Een belangrijk deel van onze veranderkracht komt uit de praktijk van elke dag op de werkvloer.

Onze uitdagingen bieden ook kansen om met andere ogen naar de ouderenzorg te kijken. Welke ervaringen en inzichten uit de praktijk zijn de gamechangers om de zorg toekomstbestendig en organisaties wendbaarder te maken? Voorop staat in ieder geval dat zorgmedewerkers gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Zodat zij met dezelfde liefde en aandacht de zorg kunnen blijven bieden aan cliënten die dat het hardste nodig hebben.

Over Morgen

Met het programma ‘Over Morgen’ werken we aan de organiseerbaarheid van de zorg. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een theatervoorstelling om bewustwording te creëren voor de toekomst van de zorg, en wat dat voor medewerkers gaat betekenen. We willen met zoveel mogelijk medewerkers de dialoog aan gaan. Het zijn hun inzichten, kennis en ervaring die nodig zijn om de ouderenzorg te vernieuwen.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat het niet bij dialoog blijft. Daarom bieden we activiteiten en interventies, rondom thema’s als duurzame inzetbaarheid en het anders organiseren van zorg. Daarbij richten we ons op organisaties en op de medewerker als individu én op de kracht van hen samen. Door actief het gesprek aan te gaan en de implementatiekracht van organisaties te vergroten, dragen we bij aan de verandering. Meer informatie over deze activiteiten volgt binnenkort.

Praat vandaag over morgen

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken is meer dan ooit een maatschappelijke opgave. Niet alleen voor de sector, maar voor de hele samenleving. Daarom zijn we onder het motto ‘Praat vandaag over morgen’ het debat gestart in de samenleving, om verwachtingen bespreekbaar maken. Het programma Over Morgen sluit hier naadloos op aan. Deze twee doelen staan niet los van elkaar; medewerkers kunnen alleen anders gaan werken, als ook de verwachtingen van de samenleving worden bijgesteld. Beide programma’s versterken elkaar. Zo creëren we een branchebrede beweging voor de zorg van morgen.

Het programma ‘Over Morgen’, is een initiatief van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en vakbonden FNV, CNV, Nu ’91 en FBZ. Het programma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

Meer relevante artikelen

Nieuws

Spraakgestuurd rapporteren

Nieuws

Verpleegkundige Erika van der Hart aan het woord...

Nieuws

Branchebeeld 2022: Ondanks hoge werkdruk VVT blijft passie voor het vak groot