FAQ

De meest gestelde vragen over het programma Over Morgen

Poster breed leeg

Theatervoorstelling

 • Valt de bijeenkomst onder werktijd?

  Dat is per organisatie verschillend. Vraag het na binnen je eigen organisatie. 

 • Zijn er kosten verbonden aan het bezoek aan de theatervoorstelling?

  De theatervoorstelling wordt kosteloos aangeboden aan medewerkers in de VVT sector. 

 • Hoe kan ik me aanmelden voor de theatervoorstelling?

  Als zorgmedewerker kun je je op twee manieren aanmelden voor onze theatervoorstelling: via een reguliere inschrijving of door gebruik te maken van een organisatiecode.

  Reguliere inschrijving

  Wil je graag naar de theatervoorstelling, maar is jouw organisatie (nog) niet aangemeld? Geen probleem! Je kunt via de agenda heel eenvoudig een locatie en tijd naar keuze bekijken en jouw plek direct reserveren. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie.

  Organisatiecode

  Indien jouw organisatie een theatervoorstelling bij ons heeft gereserveerd, krijg je vanuit jouw organisatie een organisatiecode toegestuurd. Deze kun je gebruiken tijdens het aanmelden om jouw plek te reserveren bij een van de gekozen theatervoorstellingen.

 • Wat kan je verwachten van de theatervoorstelling?

  Een professionele theatervoorstelling speciaal ontwikkeld voor alle medewerkers in de VVT-sector. Het doel is een beweging in de sector op gang brengen via aanjagen van de dialoog over de toekomst van zorg. Een klankbordgroep met experts en vertegenwoordigers vanuit de sector zijn nauw betrokken bij de makers. 

  TheaterMakers Radio Kootwijk (TMRK) heeft in het verleden laten zien dat haar theatervoorstellingen een belangrijke bijdrage leverde aan een gewenste verandering binnen organisaties en branches. Zij is in staat om bewustwording van de noodzaak los te maken, medewerkers te erkennen en te waarderen en tegelijk te inspireren tot waardevolle gesprekken. Met daarin aandacht voor ieders eigen rol. Naast het theater worden er vanuit Over Morgen ook andere activiteiten en middelen aangeboden, zodat het gesprek over de toekomst en de noodzakelijke veranderingen ook binnen organisaties verder wordt gevoerd.

  Meer info

 • Waar wordt de theatervoorstelling gehouden?

  De voorstelling speelt op verschillende plaatsen in het land. 

  Bekijk de agenda op onze website. Er worden nog voorstellingen gepland dus wanneer de voorstelling nu niet in jouw regio gepland staat, kan dat nog komen. Blijf dus de agenda in de gaten houden.

 • Hoe lang duurt de theatervoorstelling?

  Het gehele programma van ontvangst, theatervoorstelling en nagesprek duurt ongeveer 3 uur.

 • Waar gaat de theatervoorstelling over?

  De voorstelling laat een werkelijk en herkenbaar beeld zien van de wereld van de zorg. Inclusief jouw rol daarin, zowel professioneel als persoonlijk.

  De theatervoorstelling wil jullie inspireren, raken en bovenal jullie met elkaar in gesprek brengen Over Morgen. Over de toekomst van jullie werk. Over je staande kunnen houden in deze weerbarstige tijd, over wat voor jou werkelijk van waarde is in werk, leven en liefde.

  Lees meer

 • Ontvang ik accreditatiepunten voor het bezoeken van de theatervoorstelling?

  Ja, je ontvangt punten voor het bijwonen van de theatervoorstelling (inclusief deelname aan het nagesprek). Je kunt de punten aanvragen via deze link

Voor organisaties

 • Wat vraagt het organiseren van de theatervoorstelling van zorgorganisaties?

  We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te regelen om organisaties optimaal te ontzorgen.

  Dit wordt geregeld vanuit het programma Over Morgen:

  • De theatervoorstelling
  • Een portaal om handig veel medewerkers aan te melden
  • Beperkte catering met koffie/thee/water
  • Middelen om het nagesprek te voeren
  • Communicatiekit voor de in- en externe communicatie
  • Scènefilmpjes om na bezoek aan de voorstelling intern het gesprek te vervolgen

  Van zorgorganisaties vragen we dat ze gericht communiceren met hun medewerkers over het bezoeken van de voorstelling. En dat ze op de voorstellingsdagen zorgen voor een goed verloop van de bijeenkomsten. Ze stellen gesprekbegeleiders beschikbaar voor de nagesprekken en een coördinator die aanspreekpunt is voor de collega gespreksbegeleiders, de theatertechnicus en de floormanager van de theaterlocatie.

  Zie ook deze handige pdf met daarin meer informatie over wat we van organisaties verwachten.

  Voor zorgorganisaties zijn er geen kosten aan verbonden, behalve de uren van medewerkers om de voorstelling te bezoeken. Het is van belang om het bezoek aan de theatervoorstelling goed in te bedden in de organisatie. Zodat het aansluit bij wat jullie al doen of van plan zijn in de toekomst. Op welke manier past de voorstelling in jullie strategie en jaarplannen? En op welke manier willen jullie vervolg geven aan het gesprek in jullie organisatie?

  Kijk op de site van Hoe Dan? voor hulpmiddelen voor het voeren van gesprekken in je eigen organisatie. De pagina wordt regelmatig aangevuld. Of misschien heb je tips voor andere zorg organisaties of voor ons? Of wil je in contact treden met andere zorgorganisaties over hoe zij dit aanpakken? Laat het dan weten via info@vvtwerktaanmorgen.nl.

  Kijk ook eens op ons platform. Hier kun je met collega's ervaringen, tips en andere verhalen delen voer verschillende onderwerpen.

 • Ik wil onze medewerkers in staat stellen de voorstelling te bezoeken. Hoe ga ik te werk en waar begin ik?

  Kijk op de agenda wanneer de voorstelling bij jullie in de regio gepland staat. Wellicht kan jullie organisatie aansluiten bij een al geplande voorstelling. Neem hiervoor contact op met onze servicedesk via het contactformulier.

  Overleg met collega zorgorganisaties in de regio of zij ook van plan zijn om de voorstelling aan te bieden aan hun medewerkers. 

  Willen jullie zelf (alleen of in samenwerking met andere zorgorganisaties) de voorstelling naar de regio halen? Neem contact op met het programma via het contactformulier. Je wordt dan in contact gebracht met de projectleider Theater om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

 • Hoe kan ik de voorstellingen inplannen voor mijn volledige organisatie?

  Wil je de voorstelling naar je eigen regio halen (liefst in samenwerking met andere zorgorganisaties)? Neem contact op via het contactformulier. Je wordt dan in contact gebracht met de projectleider om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken. Er blijft altijd een percentage van de plaatsen beschikbaar voor vrije inschrijving.

 • Hoe verloopt het nagesprek na de voorstelling?

  Direct na de voorstelling worden medewerkers uitgenodigd om aan kleine tafels in groepen van 5 á 6 personen na te praten over de voorstelling.

  Zo’n nagesprek is tweeledig:

  Het eerste doel is om medewerkers te laten delen wat zij hebben gezien, wat ze hebben ervaren en welk verlangen het oproept;

  Het tweede doel is om een eerste inzicht te krijgen in: welke ideeën de medewerkers zelf hebben over hoe het anders zou kunnen, vraagstukken die spelen bij de medewerkers en behoeftes die zij hebben over hun toekomst binnen de sector.

  Aan het einde van het nagesprek wordt medewerkers gevraagd een ideekaart in te vullen. Dit kan waardevolle informatie opleveren over welke vervolgactiviteiten en interventies het best ingezet kunnen worden om verdere beweging binnen de organisatie vorm te geven.

  Voor deze nagesprekken is een gespreksleidraad per tafel beschikbaar. Daarnaast zijn er per voorstelling 5 á 6 gespreksbegeleiders aanwezig die rondlopen om de gesprekken te begeleiden, bij te sturen of op gang te helpen. Dit zijn mensen vanuit de eigen organisatie, zodat daarmee direct de aansluiting is geborgd op het vervolg in de eigen organisatie.

 • Ik wil graag mijn netwerk/samenwerkingspartners (buiten VVT) uitnodigen voor de voorstelling, kan dat?

  De voorstelling is primair bedoeld voor alle VVT-medewerkers.  

  Wil je zelf de voorstelling naar je regio te halen,  een besloten voorstelling voor de eigen organisatie organiseren of een bredere doelgroep uitnodigen? Hier horen andere financieringsvoorwaarden bij . Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 • Is er communicatiemateriaal over de theatervoorstelling beschikbaar en hoe zet ik dit in?

  Er is een communicatietoolkit beschikbaar. Deze toolkit bevat alle communicatie gericht op het uitnodigen van medewerkers in jouw organisatie, posters, promotiebeelden, video's, teksten, social media berichten etc. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

 • Worden alle kosten voor de theatervoorstelling vergoed vanuit het programma Over Morgen?

  Of alle kosten voor de theatervoorstelling vergoed worden door het programma Over Morgen is afhankelijk van hoe een organisatie de voorstelling wil inzetten: samen met andere zorgorganisaties, specifiek voor eigen medewerkers, voor een bredere doelgroep dan alleen de werkenden in de VVT, etc. 

  Neem voor de voorwaarden en mogelijkheden contact op via het contactformulier.

Regeling Duurzame inzetbaarheid

 • Waar moet ik aan voldoen om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde voucher?

  De Regeling Duurzame Inzetbaarheid is bedoeld voor alle zorgorganisaties in de VVT-branche. Voorwaarde is dat er minimaal 10 medewerkers in dienst zijn. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze voucher in combinatie met een andere MDIEU-subsidie.

 • Wanneer kan ik me inschrijven voor de Regeling Duurzame Inzetbaarheid?

  Van 1 tot en met 21 september 2024 kunnen zorgorganisaties zich inschrijven voor vouchers. Alle aanvragen worden in behandeling genomen. Als het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, geldt de volgende procedure:

  • Vouchers worden toegekend aan kleine en grote organisaties, conform de verdeling in de sector.
  • Als binnen deze categorieën een overschrijving is, verdelen we op basis van loting.

  Afgewezen aanvragen worden automatisch op de wachtlijst gezet. Wordt een voucher niet (volledig) benut? Dan gaat dat geld naar de eerstvolgende op de wachtlijst.

 • Hoeveel tijd krijgen we om de voucher in te zetten?

  De ervaring leert dat vouchers soms niet (volledig) worden ingezet. Om ervoor te zorgen dat alle subsidiegelden worden besteed, worden er tijdlijnen gegeven. Wordt hieraan niet voldaan? Dan vervalt de voucher en komt het geld beschikbaar voor een andere zorgorganisatie. 

  Na toekenning van de voucher gelden de volgende tijdlijnen:

  • Binnen 3 maanden is er een maatwerkofferte, én
  • 3 Maanden na deze offerte zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering


  Als tijdlijnen worden overschreden nemen we contact op, voordat de voucher vervalt. 

 • Welke informatie moet ik aanleveren bij een aanvraag voor een voucher?

  Vanaf 1 september is op deze website een formulier beschikbaar om de aanvraag te doen. Hierin worden praktische gegevens gevraagd (over de zorgorganisatie, contactgegevens) en inhoudelijke vragen over wat er al is (gedaan) en wat nog nodig is voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze antwoorden worden samengevat met informatie en advies voor het zoeken van de best passende interventie. De antwoorden op deze vragen worden niet gebruikt om te bepalen of de aanvraag wordt toegekend of niet.

 • Wanneer wordt duidelijk of wij een voucher krijgen?

  21 September 2024 is de laatste dag waarop aanvragen kunnen worden ingestuurd. Daarna wordt een selectie gemaakt en op 1 oktober ontvang je bericht of de vouchers is toegekend. Zo nee, dan kom je op een wachtlijst te staan. Mochten toegekende vouchers niet (volledig) worden benut, dan gaan we die toewijzen aan zorgorganisaties op de wachtlijst.

 • Is het bedrag van de voucher inclusief of exclusief BTW

  De maximale voucherbedragen van 30.000 en 60.000 zijn inclusief BTW. 

 • Hoe wordt bepaald wie een voucher krijgt?

  Als het aantal aanvragen voor vouchers hoger is dan het beschikbare budget, dan worden de aanvragen eerst verdeeld naar rato van de omvang van zorgorganisaties in de sector. 89% Van de middelen gaat naar organisaties van 10 tot 1000 medewerkers en 11% naar organisaties met meer dan 1000 medewerkers.

  Is er dan nog een overschrijving binnen deze categorieën? Dan gaan we loten. De volgorde van inschrijving heeft dus geen invloed op de toekenning.

 • Kan ik de voucher inzetten bij een interventiepartner die niet op de website is vermeld?

  Dat nemen we in overweging. Neem hierover contact met ons op nadat je de voucher toegewezen hebt gekregen.

 • Krijg ik een voucher als ik ook een andere MDIEU subsidie ontvang?

  Het ministerie van SZW geeft aan dat je geen dubbele MDIEU subsidie mag ontvangen in dezelfde periode, voor dezelfde activiteiten. Je kunt dus wel twee aanvragen doen, maar als ze beide worden toegekend moet je eentje annuleren. In geval van twijfel kun je de situatie het beste voorleggen aan het ministerie van SZW.