FAQ

De meest gestelde vragen over onze theatervoorstelling

Poster breed leeg

Theatervoorstelling

 • Valt de bijeenkomst onder werktijd?

  Dat is per organisatie verschillend. Vraag het na binnen je eigen organisatie.

 • Zijn er kosten verbonden aan het bezoek aan de theatervoorstelling?

  De theatervoorstelling wordt kosteloos aangeboden.

 • Wat is het doel van de theatervoorstelling?

  Het doel is om bewustwording te creëren voor de toekomst van de zorg en een dialoog te starten over wat dat voor medewerkers en organisaties gaat betekenen. Hoe kunnen zorgorganisaties met een tekort aan medewerkers alsnog voldoen aan de groeiende zorgvraag? En hoe kan jij als medewerker met plezier naar het werk blijven gaan en met trots jouw vak blijven uitoefenen?

 • Ik wil onze medewerkers in staat stellen de voorstelling te bezoeken. Hoe ga ik te werk en waar begin ik?

  Kijk op de agenda wanneer de voorstelling bij jullie in de regio gepland staat.

  Overleg met collega zorgorganisaties of zij ook van plan zijn om de voorstelling aan te bieden aan hun medewerkers.

  Stem met jouw collega zorgorganisaties af hoe jullie de voorstellingen en stoelen onderling willen verdelen. Wil je bijvoorbeeld bepaalde dagdelen verdelen, of percentages van de plaatsen over de dagen verdeeld?

  Kan je medewerkers de voorstelling in werktijd aanbieden, of verwacht je dat ze in hun eigen tijd de voorstelling bezoeken? (Dat heeft mogelijk invloed op de aantallen die je kan verwachten). Soms zijn er subsidies beschikbaar die je kan inzetten om de verletkosten te financieren (denk aan: sectorplan plus, transitiegelden e.d.).

  Communiceer intern via verschillende kanalen en op verschillende momenten over de voorstelling en waarom het van belang is of interessant is voor medewerkers om deze te bozoeken. Gebruik hiervoor de communicatietoolkit.

  Zorg dat er voldoende gespreksbegeleiders zijn en voor iedere voorstellingsdag een coördinerend gespreksbegeleider beschikbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teamleiders of coaches, HR of communicatieprofessionals, vertrouwenspersonen (mensen die ervaring hebben met gespreksvoering).

  Zorg dat ze de briefing en bijbehorende materialen lezen en bekijken, klik hier. Organiseer eventueel een moment waarop de gespreksbegeleiders nog even met elkaar afstemmen, vragen uitwisselen en kennismaken voorafgaand aan de voorstellingsdag.

  Zorg voor opvolging van de idee-kaarten die medewerkers achterlaten na de voorstelling. Probeer verbinding te leggen tussen organisatieplannen en -strategie en de theatervoorstelling, zodat het gesprek ook wordt voortgezet na de voorstelling. Raadpleeg voor ideeën en inspiratie de aan de slag-pagina.

  Nog vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op via het contactformulier.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor de theatervoorstelling?

  Als zorgmedewerker kun je je op twee manieren aanmelden voor onze theatervoorstelling: via een reguliere inschrijving of door gebruik te maken van een organisatiecode.

  Reguliere inschrijving

  Wil je graag naar de theatervoorstelling, maar is jouw organisatie (nog) niet aangemeld? Geen probleem! Je kunt via de agenda heel eenvoudig een locatie en tijd naar keuze bekijken en jouw plek direct reserveren. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie.

  Organisatiecode

  Indien jouw organisatie een theatervoorstelling bij ons heeft gereserveerd, krijg je vanuit jouw organisatie een organisatiecode toegestuurd. Deze kun je gebruiken tijdens het aanmelden om jouw plek te reserveren bij een van de gekozen theatervoorstellingen.

 • Wat kan je verwachten?

  Een professionele theatervoorstelling speciaal ontwikkeld voor alle medewerkers in de VVT-sector. Het doel is een beweging in de sector op gang brengen via aanjagen van de dialoog over de toekomst van zorg. Een klankbordgroep met experts en vertegenwoordigers vanuit de sector zijn nauw betrokken bij de makers. 

  TheaterMakers Radio Kootwijk (TMRK) heeft in het verleden laten zien dat haar theatervoorstellingen een belangrijke bijdrage leverde aan een gewenste verandering binnen organisaties en branches. Zij is in staat om bewustwording van de noodzaak los te maken, medewerkers te erkennen en te waarderen en tegelijk te inspireren tot waardevolle gesprekken. Met daarin aandacht voor ieders eigen rol. Naast het theater worden er vanuit Over Morgen ook andere activiteiten en middelen aangeboden, zodat het gesprek over de toekomst en de noodzakelijke veranderingen ook binnen organisaties verder wordt gevoerd.

 • Waar wordt de theatervoorstelling gehouden?

  De voorstelling speelt op verschillende plaatsen in het land. De locaties zijn zorgvuldig samengesteld. Er is geprobeerd om de verdeling door het land evenredig te maken, zodat zoveel mogelijk zorgmedewerkers kunnen aansluiten bij een voorstelling in hun regio.

  Klik voor de agenda

 • Wat is de zaalcapaciteit? En hoe groot mogen de groepen zijn?

  De voorstelling is gemaakt op een groepsgrootte van ongeveer 150 personen. Maar dat is natuurlijk niet altijd exact de maat van de theaterzaal. Soms is de zaal wat groter. In overleg bekijken we hoeveel zitplaatsen we daadwerkelijk willen bezetten. Dit heeft namelijk ook effect op de nagesprekken die na de voorstelling plaatsvinden. Daarvoor moet namelijk voldoende ruimte en gespreksbegeleiding beschikbaar zijn. Per dag spelen er twee theatervoorstellingen met aansluitend het nagesprek. Hiervoor is er keuze uit ochtend/middag of middag/avond.

 • Hoe lang duurt de theatervoorstelling?

  Het gehele programma van ontvangst, theatervoorstelling en nagesprek duurt ongeveer 3 uur.

 • Wat wordt er gefaciliteerd qua eten en drinken?

  Bij binnenkomst en tijdens het nagesprek wordt er koffie/thee en wat lekkers geserveerd. Mochten er extra wensen zijn wat betreft lunch of diner, dan kan een organisatie zelf afspraken maken met de locatie.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen naar aanleiding van de theatervoorstelling?

  Je kunt je onderaan deze pagina abonneren op onze NieuwsUpdate om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Over Morgen.

  Alle informatie, vervolgactiviteiten, sfeerbeelden en reacties op de voorstelling zijn te vinden op deze website.

 • Waar gaat de theatervoorstelling over?

  De voorstelling laat een werkelijk en herkenbaar beeld zien van de wereld van de zorg. Inclusief jouw rol daarin, zowel professioneel als persoonlijk.

  De theatervoorstelling wil jullie inspireren, raken en bovenal jullie met elkaar in gesprek brengen Over Morgen. Over de toekomst van jullie werk. Over je staande kunnen houden in deze weerbarstige tijd, over wat voor jou werkelijk van waarde is in werk, leven en liefde.

  Lees meer

Voor organisaties

 • Wat vraagt het van zorgorganisaties?

  We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te regelen om organisaties optimaal te ontzorgen.

  Dit wordt geregeld:

  - de theatervoorstelling en locatie
  - een portaal om handig veel medewerkers aan te melden
  - een helpdesk voor vragen en ondersteuning
  - voorstelling met koffie/thee/koekje en nagesprek

  Van zorgorganisaties vragen we dat ze gericht communiceren met hun medewerkers over het bezoeken van de voorstelling. En dat ze op de voorstellingsdagen zorgen voor een goed verloop van de bijeenkomsten. Ze stellen gesprekbegeleiders beschikbaar voor de nagesprekken en een coördinerend gespreksbegeleider die aanspreekpunt is voor de collega gespreksbegeleiders, de theatertechnicus en de floormanager van de theaterlocatie.

  Zie ook deze handige pdf met daarin meer informatie over wat we van organisaties verwachten.

  Voor zorgorganisaties zijn er geen kosten aan verbonden, behalve de uren van medewerkers om de voorstelling te bezoeken. Het is van belang om het bezoek aan de theatervoorstelling goed in te bedden in de organisatie. Zodat het aansluit bij wat jullie al doen of van plan zijn in de toekomst. Op welke manier past de voorstelling in jullie strategie en jaarplannen? En op welke manier willen jullie vervolg geven aan het gesprek in jullie organisatie?

  Kijk op de aan de slag-pagina voor inspiratie en ondersteuning voor vervolgactiviteiten en dialoog in je eigen organisatie. De pagina wordt regelmatig aangevuld. Of misschien heb je tips voor andere zorg organisaties of voor ons? Of wil je in contact treden met andere zorgorganisaties over hoe zij dit aanpakken? Laat het dan weten via info@vvtwerktaanmorgen.nl.

 • Hoe kan ik de voorstellingen inplannen voor mijn volledige organisatie?

  We hebben de planning voor de gehele looptijd van het programma gemaakt. Er is gekozen om zoveel mogelijk medewerkers en organisaties de kans te geven gebruik te maken van dit aanbod. In de regio kan je met je collega zorgorganisaties afspraken maken over hoe jullie de beschikbare plaatsen en speeldagen onderling willen verdelen. Er blijft altijd een percentage van de plaatsen beschikbaar voor vrije inschrijving.

 • Hoe verloopt het nagesprek na de voorstelling?

  Direct na de voorstelling worden medewerkers uitgenodigd om aan kleine tafels in groepen van 5 á 6 personen na te praten over de voorstelling.

  Zo’n nagesprek is tweeledig:

  Het eerste doel is om medewerkers te laten delen wat zij hebben gezien, wat ze hebben ervaren en welk verlangen het oproept;

  Het tweede doel is om een eerste inzicht te krijgen in: welke ideeën de medewerkers zelf hebben over hoe het anders zou kunnen, vraagstukken die spelen bij de medewerkers en behoeftes die zij hebben over hun toekomst binnen de sector.

  Aan het einde van het nagesprek wordt medewerkers gevraagd een ideekaart in te vullen. Dit kan waardevolle informatie opleveren over welke vervolgactiviteiten en interventies het best ingezet kunnen worden om verdere beweging binnen de organisatie vorm te geven.

  Voor deze nagesprekken is een gespreksleidraad per tafel beschikbaar. Daarnaast zijn er per voorstelling 5 á 6 gespreksbegeleiders aanwezig die rondlopen om de gesprekken te begeleiden, bij te sturen of op gang te helpen. Dit zijn mensen vanuit de eigen organisatie, zodat daarmee direct de aansluiting is geborgd op het vervolg in de eigen organisatie.

  Er is voor hen een handboek en een briefing beschikbaar op deze pagina.

 • Wanneer is de voorstelling beschikbaar?

  Vanaf de première op 2 februari 2023 zijn we aan de slag gegaan met het maken van een planning en het boeken van theaters tot en met februari 2024. De voorstelling wordt het gehele jaar van maandag t/m vrijdag twee keer per dag gespeeld. Dat is in verschillende combinaties mogelijk: ochtend en middag of middag en (begin) avond.


  Regelmatig zijn voorstellingen openbaar toegankelijk en kunnen medewerkers zichzelf aanmelden via deze website. Soms zijn er organisatie- of regio-specifieke voorstellingen. Als dan blijkt dat er voor de geplande datum nog stoelen beschikbaar zijn, worden deze opengesteld in de agenda. Dit gebeurt uiterlijk twee weken voor de speeldatum. Houd de website dus in de gaten zodat je jouw medewerkers hierop kan attenderen.

 • Hoe kan ik de voorstelling inzetten bij reeds lopende initiatieven in mijn organisatie?

  De theatervoorstelling is mede tot stand gekomen door verhalen van zorgmedewerkers, collega’s uit de gehele sector en van mensen die de toekomstscenario’s hebben bestudeerd. De voorstelling wil verder gaan dan enkel ‘herkenbaar’. In die zin moet de voorstelling echt iets toevoegen aan wat jullie al met elkaar doen om je voor te bereiden op hoe het werk in de zorg gaat veranderen in de toekomst. We willen een gesprek losmaken dat je misschien niet zo makkelijk voert met elkaar, maar wel belangrijk is voor de toekomst van jullie werk. Dat gesprek stopt niet als de theatervoorstelling is afgelopen. De voorstelling kan andere initiatieven binnen de organisatie vooral versterken en daarmee ook het gesprek dat we moeten voeren over de toekomst van zorg. Het is krachtig als jullie in staat zijn de voorstelling, het nagesprek en de idee-kaarten te verbinden aan wat jullie al doen of van plan zijn binnen de organisatie en daar herkenbaar opvolging aan geven.

  Kijk voor inspiratie en handvatten vanuit het programma Over Morgen op de aan de slag-pagina

 • Ik wil graag mijn netwerk/samenwerkingspartners (buiten VVT) uitnodigen voor de voorstelling, kan dat?

  De voorstelling is primair bedoeld voor alle VVT-medewerkers. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken, bijvoorbeeld als er plaatsen over zijn op een bepaalde dag/regio, of als het een besloten voorstelling voor de eigen organisatie betreft.

 • Is er communicatiemateriaal over de theatervoorstelling beschikbaar en hoe zet ik dit in?

  Er is een communicatietoolkit beschikbaar. Deze toolkit bevat alle communicatie gericht op het uitnodigen van medewerkers in jouw organisatie, posters, promotiebeelden, video's, teksten, social media berichten etc.