Mag ik je kussen? voor stakeholders

"Dit zou iedereen moeten zien, ook beleidsmakers en de maatschappij." Het is een veel gehoorde reactie van de zorgmedewerkers die de theatervoorstelling 'Mag ik je kussen?' bezochten. Ook vanuit besturen en directies werd aangegeven dat het gesprek over de toekomst van de zorg in een breder verband, met de stakeholders, gevoerd zou moeten worden. 

Poster breed leeg
Het programma Over Morgen maakt voorstellingen mogelijk voor een brede doelgroep, in de regio 


Zorgorganisaties in de regio nemen het initiatief om via de theatervoorstelling het bredere gesprek met stakeholders aan te gaan. Deze stakeholders zijn partijen die een rol vervullen in het toekomstbestendig maken van de zorg, denk aan; 

  • gemeentes en provincie
  • opleidingsinstituten
  • zorgverzekeraars
  • eerste- en tweedelijnszorg
  • seniorenorganisaties 
  • mantelzorgers
  • woningcorporaties
  • welzijnsorganisaties 
  • lokale en/of provinciale politici


Bewustwording in de regio

De theatervoorstelling is een unieke kans om bewustwording te vergroten en regionale samenwerking te versterken, om samen het hoofd te bieden aan de toenemende zorgvraag en schaarste aan arbeidskrachten. Dat kan op het niveau van de provincie, of in een bestaand samenwerkingsnetwerk. Dit is mogelijk vanaf het najaar 2024, doorlopend tot in de eerste helft van 2025.

Voorstelling, en daarna samen aan tafel

Met de voorstelling Mag ik je kussen? wordt op indrukwekkende wijze duidelijk gemaakt waar zorgorganisaties mee te maken hebben. Meteen na de voorstelling vindt er een nagesprek plaats over de uitdagingen en wat er nodig is om gezamenlijk te komen tot oplossingsrichtingen voor de zorg in de toekomst. Zoals de campagne Praat Vandaag Over Morgen ook helder laat zien: de zorg is van en voor ons allemaal!

Aan de slag met een regionale theatervoorstelling

Heb je belangstelling? We zoeken zorgorganisaties die gezamenlijk in de regio het initiatief willen nemen om met inzet van de voorstelling het bredere gesprek met stakeholders aan te gaan. In de bijlage is meer informatie te vinden over hoe je deze voorstelling in regionale vorm zou kunnen inzetten voor het bredere maatschappelijke gesprek over de toekomst van de zorg.

Uiteraard kan je contact opnemen met het programma Over Morgen voor aanvullende vragen en nadere (praktische) informatie en afstemming via office@vvtwerktaanmorgen.nl

Wil je meer weten over de theatervoorstelling? Klik naar onderstaande pagina. Je vindt er ook een trailer van de theatervoorstelling.

Banner Unieke kans v3