In gesprek

We moeten het werk anders organiseren. Maar hoe dan? Bij het antwoord op die vraag willen we zorgmedewerkers betrekken. Want het zijn hun inzichten, kennis en ervaring die keihard nodig zijn om de ouderenzorg te vernieuwen. Onder meer met onze theatervoorstelling en de bewustwordingscampagne Hoe Dan jagen we het gesprek over de verandering van het werk in de zorg aan.

In gesprek

Theatervoorstelling

Poster breed leeg
Zorgmedewerker

Theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ is een eerlijke, oprechte en uitdagende theatervoorstelling over de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Over de actuele belevingswereld van zorgmedewerkers, hun dilemma’s en hun nooit aflatende inzet voor cliënten. Over de sterk toenemende zorgvraag terwijl er niet meer zorgverleners beschikbaar zijn. 

Hoe dan?

Hoe dan
Zorgmedewerker

Oké, we moeten het werk dus anders organiseren, maar hoe dan? Vertel het ons. Jij bent elke dag dichtbij jouw cliënten. Wat maak je mee? Wat zijn jouw ervaringen? En hoe kan het volgens jou beter of anders? Welke inzichten uit de praktijk zijn de gamechangers om de zorg toekomstbestendig te maken? Daarover gaan we de komende tijd met elkaar in gesprek. 

Praat vandaag over morgen

Praat vandaag over morgen
Zorgmedewerker

We worden met elkaar steeds ouder. Toch denken of praten we hier nog nauwelijks over. Voorbereiden op onze eigen oude dag schuiven we liever voor ons uit. Het is de hoogste tijd dat we dat veranderen. Onder het motto Praat vandaag over morgen roepen we iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over ouder worden en de toekomst van de zorg voor ouderen.

Wat vraagt het gesprek van zorgorganisaties?

Het programma Over Morgen faciliteert organisaties om het gesprek over de toekomst van zorg op gang te brengen of te intensiveren. De theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ biedt een indringende ervaring over de zorg van nu en de zorg van morgen. Er worden geen oplossingen geboden, omdat er niet één simpele oplossing. Het is de beweging naar een andere invulling van de zorg, die we samen met de maatschappij moeten maken. Na de voorstelling vindt een nagesprek plaats. Een vervolg daarop is nodig in de organisatie, met zorgmedewerkers. Maar ook met vrijwilligers en mantelzorgers, en breder in de maatschappij. Met onze aanpak praten we met medewerkers en geven we samen met hen een vervolg aan de opbrengsten uit de gesprekken. Het is dus belangrijk om de ideeën die medewerkers aandragen op te volgen binnen jouw organisatie. Betrek vervolgens ook anderen binnen en buiten de organisatie die ook een rol spelen bij de zorg van morgen.