Onderzoek

Meten is weten. Daarom is onderzoek een belangrijk onderdeel van het Over Morgen programma. Op verschillende manieren onderzoeken we hoe de sector ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En meten we de effectiviteit van interventies die vanuit het programma worden ingezet.

Adobe Stock 369022702 lr

Zorgmedewerkers hebben dagelijks te maken met grote uitdagingen. Veel vacatures, een hoog verzuim en (relatief) hoge uitstroom van collega’s. Tel daarbij dat de zorgvraag van de ouder wordende samenleving ook steeds complexer wordt. Dat vraagt veel van de medewerkers in de VVT.

Slimme interventies zijn daarom essentieel. Om de mensen die in de zorg werken of komen werken beter inzetbaar te maken, en te houden. Middels onderzoek testen we de effectiviteit van zulke interventies. Zo weten we hoe de sector ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En waar we nog kunnen leren.

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. In het algemeen wordt gesteld dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn als ze gemotiveerd en energiek zijn, gezond zijn, over werkvermogen beschikken en over de juiste competenties en arbeidsmarktwaarde.

Data

Gedurende de looptijd van het programma wordt data bij zorgorganisaties verzameld. De resultaten geven inzicht in onder andere:

  • Hoe bij organisaties de visie op duurzame inzetbaarheid wordt gedragen

  • Wat de effecten zijn van interventies die in de praktijk worden ingezet

  • Welke barrières organisaties tegenkomen bij de inzet van die interventies, en welke factoren juist bijdragen.

Naast het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en de interventies, worden ook de methodes academische werkplaatsen en actieleren ingezet. Alle resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van de sector. Het geeft inzicht in hoe we nu omgaan met duurzame inzetbaarheid in de praktijk en wat daarin werkt (en wat vooral ook niet). Met die kennis willen we in organisaties en op sectorniveau de inzetbaarheid van medewerkers nog verder te versterken. Zodat ze de uitdagingen die op hun af komen goed aankunnen.

Meest recente artikelen

BC Kaarten
Verhalen
Een aanpak om teams en leidinggevenden tot bloei te laten komen
Lees verder
I Stock 1135088054
Nieuws
Deel ervaringen met andere zorgorganisaties
Lees verder
Teamzorg nijmegen
Verhalen
Teamzorg Nijmegen past zich aan na snelle groei
Lees verder
Handen
Verhalen
Thuisteam Twente legt met Action Learning de regie bij medewerker
Lees verder