Onderzoek

Het programma Over Morgen wil de bewustwording van het belang van duurzame inzetbaarheid vergroten. Het gesprek aanjagen. Het verandervermogen stimuleren. Kortom, een beweging tot stand brengen in de sector VVT. Is dat ook gelukt? Met metingen voor, tijdens en na activiteiten zijn de voortgang en effecten gevolgd. Annet de Lange van Berenschot leidde het onderzoek van het programma Over Morgen.

Adobe Stock 369022702 lr

Metingen

Hoe zijn de interventies van de regeling Duurzame Inzetbaarheid ontvangen? En welke effecten zien de bestuurders, zorgmedewerkers, HR professionals en interventiepartners? Dat vraagt om zorgvuldig onderzoek. Daarom zijn er op meerdere momenten metingen gedaan, bij verschillende functies en organisaties Voor een goede vergelijking, was er ook een controlegroep met zorgorganisaties die niet hebben deelgenomen aan het programma. 

Hieronder staan resultaten van het onderzoek over periode 1. Over periode 2, van maart '24 tot en met '25, vindt een volgend onderzoek plaats.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. In het algemeen wordt gesteld dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn als ze gemotiveerd en energiek zijn, gezond zijn, over werkvermogen beschikken en over de juiste competenties en arbeidsmarktwaarde.

Onderzoek periode 1, en wat doen we met de resultaten?

In het onderzoek zien we dat het resultaat van interventies samenhangt met zorgvuldig kiezen van een training of workshop en of er aandacht is voor borging. We gaan dus nog meer aandacht besteden aan de selectie en de borging. 'Train de trainers' blijft belangrijk, zodat de kennis blijft en onderhouden wordt, ook als de interventiepartner is vertrokken.

Uit de verschillende groepen kwamen aandachtspunten die helpen om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Hier gaan we zoveel mogelijk rekening mee houden, onder andere door op bepaalde thema’s het aanbod te vergroten, extra aandacht te hebben voor borging, organisaties de kans te geven nog bewuster te kiezen en ook het belang van een HR strategie of integrale aanpak te vergroten.

De belangrijkste aandachtspunten uit de verschillende groepen:

  • HR professionals benadrukken het belang van samenwerking tussen de verschillende stakeholders in een organisatie. Daarvoor is een goede communicatie essentieel.
  • Interventiepartners noemen het belang om actieplannen te formuleren, een integrale aanpak te borgen en maatwerk per organisatie te leveren. Persoonlijke aandacht via coaching en waarderende gespreksvoering zijn succesvol. Stressmanagement, zelfregie en vitaliteit zijn belangrijke thema’s. En weerstand tegen verandering is een factor om rekening mee te houden bij de implementatie van interventies.
  • Bestuurders benadrukken ook de integrale aanpak, dat betekent betrokkenheid van alle stakeholders. Daarnaast vinden zij de focus op continu leren en verbeteren belangrijk, evenals duidelijke communicatie, betrokkenheid van medewerkers en managers, het vieren van kleine successen, continuïteit en betrokkenheid van het management, individuele coaching en ontwikkeling, en het creëren van een veilige en vertrouwde werkomgeving.
  • De zorgmedewerkers vinden thema’s als werkplezier, werkgeluk, energiek en fit blijven op het werk belangrijk. Ook kwam naar voren dat thema’s (die ook uit de sectoranalyse naar voren kwamen), zoals aandacht voor mantelzorg, de menopauze en sociale veiligheid belangrijk zijn.

Meest recente artikelen

2024 03 19 Themadag toekomstbestendige zorg Noorderboog
Verhalen
Themadag Noorderboog ‘Toekomstbestendige zorg? Dat doen we samen!’
Lees verder
Persoon werk fit final
Nieuws
Met borging zorgen we dat een interventie geen eendagsvlieg is
Lees verder
Thumbnail 20240319 141622
Verhalen
De Hoe Dan?-materialen helpen leidinggevenden op weg bij de transformatie van zorg
Lees verder
Annemieke Schoemaker
Blogs
Overgang op de werkvloer? Start het gesprek
Lees verder