Over Morgen is het platform dat werk maakt van een toekomstbestendige zorgsector

FAQ

De meest gestelde vragen over onze theatervoorstelling

Theatervoorstelling

De theatervoorstelling wil jullie inspireren, raken en bovenal jullie met elkaar in gesprek brengen Over Morgen. Over de toekomst van jullie werk. Over je staande kunnen houden in deze weerbarstige tijd, over wat voor jou werkelijk van waarde is in werk, leven en liefde.

Het gehele programma van ontvangst, theatervoorstelling en nagesprek duurt ongeveer 3 uur.

Als zorgmedewerker kun je je op twee manieren aanmelden voor onze theatervoorstelling: via een reguliere inschrijving of door gebruik te maken van een organisatiecode.

Reguliere inschrijving

Wil je graag naar de theatervoorstelling, maar is jouw organisatie (nog) niet aangemeld? Geen probleem! Je kunt via de agenda heel eenvoudig een locatie en tijd naar keuze bekijken en jouw plek direct reserveren. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie.

Organisatiecode

Indien jouw organisatie een theatervoorstelling bij ons heeft gereserveerd, krijg je vanuit jouw organisatie een organisatiecode toegestuurd. Deze kun je gebruiken tijdens het aanmelden om jouw plek te reserveren bij een van de gekozen theatervoorstellingen.

Een professionele theatervoorstelling speciaal ontwikkeld voor alle medewerkers in de VVT-sector. Het doel is een beweging in de sector op gang brengen via aanjagen van de dialoog over de toekomst van zorg. Een klankbordgroep met experts en vertegenwoordigers vanuit de sector zijn nauw betrokken bij de makers. 

TheaterMakers Radio Kootwijk (TMRK) heeft in het verleden laten zien dat haar theatervoorstellingen een belangrijke bijdrage leverde aan een gewenste verandering binnen organisaties en branches. Zij is in staat om bewustwording van de noodzaak los te maken, medewerkers te erkennen en te waarderen en tegelijk te inspireren tot waardevolle gesprekken. Met daarin aandacht voor ieders eigen rol. Naast het theater worden er vanuit Over Morgen ook andere activiteiten en middelen aangeboden, zodat het gesprek over de toekomst en de noodzakelijke veranderingen ook binnen organisaties verder wordt gevoerd.

Het doel is om bewustwording te creëren voor de toekomst van de zorg en een dialoog te starten over wat dat voor medewerkers en organisaties gaat betekenen. Hoe kunnen zorgorganisaties met een tekort aan medewerkers alsnog voldoen aan de groeiende zorgvraag? En hoe kan jij als medewerker met plezier naar het werk blijven gaan en met trots jouw vak blijven uitoefenen?

De theatervoorstelling wordt kosteloos aangeboden.

De eerste voorstellingen vinden plaats in De Theaterloods in Radio Kootwijk, het huistheater van TheaterMakers Radio Kootwijk. De voorstelling speelt hierna op geschikte locaties door het land heen. Het is voor werkgevers mogelijk om de voorstelling voor de gehele organisatie te boeken en/of de locatie te faciliteren zodat alle medewerkers de voorstelling op de eigen locatie kunnen beleven.

Dat is per organisatie verschillend. Vraag het na binnen je eigen organisatie.

De gewenste groepsgrootte is per voorstelling ongeveer 150 personen. De voorstelling is geschikt voor kleine theaterzalen (met vlakke vloer) zodat de intieme sfeer gewaarborgd is. In overleg kunnen er meer mensen de voorstelling bijwonen als de locatie daarvoor geschikt is. Per dag zijn er twee theatervoorstellingen met aansluitend het nagesprek. In de ochtend/middag of middag/avond. Van ontvangst tot aan het einde van het nagesprek duurt het programma ongeveer drie uur inclusief ontvangst.

Bij binnenkomst en tijdens het nagesprek wordt er koffie/thee en wat lekkers geserveerd. Mochten er extra wensen zijn wat betreft lunch of diner, dan kan een organisatie zelf afspraken maken met de locatie.

Alle informatie, vervolgactiviteiten sfeerbeelden en reacties op de voorstelling zijn te vinden op onze website.

Voor organisaties

Bekijk hier een handig PDF overzicht

Dit wordt voor de organisatie geregeld:

  • de theatervoorstelling
  • een portaal om handig veel medewerkers aan te melden
  • voorstelling met koffie/thee en nagesprek. 

Verder wordt er gewerkt aan ondersteuning voor vervolgactiviteiten voor dialoog in je eigen organisatie. Voor zorgorganisaties zijn er geen kosten aan verbonden, behalve de uren van medewerkers om de voorstelling te bezoeken. 

Ook is het van belang om het bezoek aan de theatervoorstelling in te bedden in wat van belang is voor jullie organisatie (of regio). Op welke manier past de voorstelling in het gesprek dat jullie (willen) voeren met medewerkers? Op welke manier willen jullie vervolg geven aan het gesprek in jullie organisatie? 

Er komt ondersteuning, handvatten en tips beschikbaar vanuit het programma, en het vraagt aandacht hiervoor vanuit de organisatie.

De voorstelling wordt het gehele jaar van maandag t/m vrijdag twee keer per dag gespeeld. Dat is in verschillende combinaties mogelijk: ochtend en middag; of middag en begin van de avond.


We hebben na de première op 2 februari 2023 overweldigende reacties gehad met heel veel aanmeldingen. Dat betekent dat de mogelijkheden om je organisatie aan te melden nu beperkt zijn. De planning tot aan de zomer is gemaakt en wordt nu steeds op de website aangevuld in de agenda. 

Soms zijn voorstellingen openbaar en kunnen je medewerkers zichzelf daarvoor aanmelden via deze website. Soms zie je organisatie-specifieke voorstellingen. Hiervoor geldt dat als er twee weken voor de geplande datum nog stoelen beschikbaar zijn, deze ook worden opengesteld in de agenda.

Wil je voor je eigen organisatie een voorstelling, houd er dan rekening mee dat de mogelijkheden beperkt zijn. Vanwege de vele aanmeldingen zijn zowel het voorjaar als het najaar (in grote lijnen) al ingevuld met de huidige aanvragen. We proberen een zo goed mogelijke verdeling door het land te maken, zodat de kans groter is dat organisaties kunnen aanhaken bij ingeplande weken. Uiteraard kijken we graag met je mee wat de mogelijkheden zijn. Geef dus gerust je interesse door via het formulier op deze pagina. 

Direct na de voorstelling worden medewerkers uitgenodigd om aan kleine tafels in groepen van maximaal 5 personen na te praten over de voorstelling. Over wat zij hebben gezien, wat ze hebben ervaren en welk verlangen dit oproept. We adviseren kleine groepjes om de gesprekken intiem en persoonlijk te houden, waarbij we medewerkers willen laten ervaren hoe waardevol het is om het hierover met andere collega’s uit de VVT-sector hierover het gesprek te voeren. De energie van de voorstelling is vaak in zo’n eerste gesprek voelbaar en leidt tot openhartige en ontwapenende gesprekken.

Er dient rondom de zaal voldoende ruimte beschikbaar te zijn om in kleinere subgroepen uit een te gaan.

Voor deze nagesprekken is een gespreksleidraad per tafel beschikbaar. Daarnaast zijn er per keer 5-6 gespreksbegeleiders aanwezig die rondlopen om de gesprekken te begeleiden, bij te sturen of op gang te helpen. De voorkeur heeft het dat deze gespreksbegeleiders mensen uit de eigen organisatie zijn, zodat daarmee meteen de aansluiting is geborgd op het vervolg in de eigen organisatie. Zij worden vooraf gebriefd en krijgen handvatten om de dialoog na de voorstelling in de organisatie gaande te houden.

Zo’n nagesprek na de theatervoorstelling is tweeledig:

  • Het eerste doel is om medewerkers te laten delen wat de voorstelling voor hen heeft losgemaakt om vervolgens vast te stellen wat voor hen echt van waarde is in hun werk en leven.
  • Het tweede doel is om een eerste inzicht te krijgen in; welke ideeën de medewerkers hebben over hoe het anders zou kunnen, vraagstukken die spelen bij de medewerkers en behoeftes die zij hebben, over hun toekomst binnen de sector. Aan de hand van deze informatie kan er gericht gekeken worden welke vervolgactiviteiten en interventies het best ingezet kunnen worden om de beweging binnen de organisatie verder vorm te geven.

De voorstelling is elk moment in te zetten, dit kan andere initiatieven binnen de organisatie vooral versterken en daarmee het gesprek dat we moeten voeren over de toekomst van zorg. Het is juist van waarde als jullie als organisatie-breed al volop hier mee bezig zijn.

N.B. De voorstelling komt mede tot stand door verhalen van medewerkers, collega’s uit de gehele sector en van mensen die de toekomstscenario’s hebben bestudeerd. De voorstelling wil verder gaan dan enkel ‘herkenbaar’. In die zin moet de voorstelling echt iets toevoegen aan wat jullie al met elkaar doen om je voor te bereiden op hoe het werk in de zorg gaat veranderen. We willen een gesprek losmaken dat je misschien niet zo makkelijk voert met elkaar maar wel belangrijk is voor de toekomst van jullie werk, van jullie zelf. Een gesprek om te kunnen blijven voeren, ook als de theatervoorstelling al lang is afgelopen.

Nee, per voorstelling zijn er ongeveer 150 plekken beschikbaar en per voorstellingsdag 300 (i.v.m. 2 uitvoeringen per dag). We begrijpen dat je niet iedereen tegelijkertijd kan uitroosteren. We adviseren wel om de voorstelling in een aaneengesloten periode in te plannen voor alle medewerkers, zodat iedereen in dezelfde periode wordt uitgenodigd om het gesprek over morgen te voeren.

De voorstelling is primair bedoeld voor alle VVT-medewerkers. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken, bijvoorbeeld als er plaatsen over zijn op een bepaalde dag/regio, of als het een besloten voorstelling voor de eigen organisatie betreft.

Ja, dat kan. Via deze link: Bekijk de agenda - VVT werkt aan morgen,  kun je de agenda bekijken. Je kunt je aanmelden als individu op data dat er plekken beschikbaar zijn. Deze agenda wordt steeds bijgewerkt met nieuwe data en locaties.

Om medewerkers met de juiste mindset naar de theatervoorstelling te krijgen faciliteren we een communicatiepakket met o.a posters, flyers, digibord beelden, persoonlijke uitnodigingen waar ook ruimte is om nog wat toe te voegen.

Zo gaan wij het gesprek aan over morgen!

We willen samen met jou praten over morgen. Er is een eerlijke, oprechte en uitdagende voorstelling gemaakt over de toekomst van de zorg. Spraakmakend en een hart onder de riem tegelijk. Na afloop gaan we samen het gesprek aan om te praten over de zorg van morgen. Hoe zorgen we ervoor dat het werk in de zorg leuk blijft? Zodat medewerkers zichzelf niet over de kop werken en cliënten op goede zorg kunnen blijven rekenen.

Lees meer over de voorstelling