Interventieoverzicht

Dit is een overzicht van de interventies die uitgevoerd werden met de eerste regeling Duurzame inzetbaarheid. Let op! In de regeling Duurzame inzetbaarheid 2024 kunnen andere interventiepartners komen.

Interventieoverzicht
Filter op niveau:
Filter op thema:
Fit-4-Future Loopbaan - en LevensKompas
Individu Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

In onze snel veranderende wereld en directe omgeving (technologie, globalisatie, kennis) is het zinvol om inzichtelijk te hebben waar je ontwikkelkansen, loopbaan kansen liggen. Door proactief in te spelen op veranderingen blijf je relevant voor de arbeidsmarkt en je werkgever, met behoud van gezondheid (mentaal, fysiek en spiritueel) en welzijn. Dit wordt het ontwikkelen van je Duurzaam Inzetbaar Potentieel genoemd. Je leert jezelf modelleren op basis van 9 bouwstenen als een persoonlijk Holistisch Business Model You.

Met een Fit-4-Future traject 5 sessies met een ervaren coach/trainer ga je je eigen Kompas samenstellen en kies je voor het varen van je eigen koers.


Knowvium/Nestor
Goede communicatie leidt tot ambassadeurs op de werkvloer
Organisatie Integraliteit HR Leiderschapstijl

Deze module maakt onderdeel uit van het programma: Duurzame ambassadeurs op de werkvloer.

Als de grootste belemmering van de organisatie is dat communicatie onvoldoende gebeurd, kwalitatief te wensen overlaat en teveel tijd kost; dan is het volgen van de module ‘goede communicatie leidt tot ambassadeurs op de werkvloer’ de ideale oplossing.


Een groeiende of gegroeide organisatie duurzaam houden
Organisatie Integraliteit HR Leiderschapstijl

Deze module maakt onderdeel uit van het programma: Duurzame ambassadeurs op de werkvloer.

Als de grootste belemmering van de organisatie is dat de kwaliteit van leiderschap onvoldoende is en mensen binnen teams onvoldoende in staat worden gesteld om de juiste acties in te zetten; dan is het volgen van de module ‘een groeiende of gegroeide organisatie duurzaam houden’ de ideale oplossing.


De ideale medewerker creëren
Organisatie Integraliteit HR

Deze module maakt onderdeel uit van het programma: Duurzame ambassadeurs op de werkvloer.

Als de grootste belemmering van de organisatie is dat de kennis, vaardigheden en motivatie van medewerkers achterblijft, dat het ontwikkelpotentieel onvoldoende inzichtelijk is gemaakt en dat het lastig blijkt hoe functioneringsgesprekken écht goed te voeren, dan is het volgen van de module ‘de ideale medewerker creëren’ de ideale oplossing.


De ideale medewerker aantrekken en behouden
Organisatie Integraliteit HR

Deze module maakt onderdeel uit van het programma: Duurzame ambassadeurs op de werkvloer.

Als de grootste belemmering van de organisatie is dat nieuwe mensen heel lastig aan te trekken zijn. En dat men niet weet waar mensen mee binnen te halen of te houden zijn, dan is het volgen van de module ‘de ideale medewerker aantrekken en behouden’ de ideale oplossing.


Maak het mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen
Organisatie Integraliteit HR Ontwerp van werk

Deze module maakt onderdeel uit van het programma: Duurzame ambassadeurs op de werkvloer.

Als de grootste belemmering van de organisatie is dat de taken onvoldoende verdeeld zijn, processen niet goed op elkaar afgestemd zijn of rol-onduidelijkheid optreedt, dan is het volgen van de module ‘maak het mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen’ de ideale oplossing.


Alle neuzen dezelfde kant op
Organisatie Integraliteit HR Leiderschapstijl

Deze module maakt onderdeel uit van het programma: Duurzame ambassadeurs op de werkvloer.

Als de grootste belemmering van de organisatie is om de strategie te vertalen naar de praktijk én de volledige commitment van medewerkers hierin mee te nemen, dan is het volgen van de module ‘alle neuzen dezelfde kant op’ de ideale oplossing.


HR scan en plan van aanpak
Organisatie Integraliteit HR

Vanuit de visie dat enkel de beste oplossing mogelijk is als er echt wordt gekeken naar de HR krachten en uitdagingen van de betreffende organisatie, wordt er een 0-meting gemaakt van het HR beleid. De resultaten geven een inzichtelijk beeld van de organisatie. Kortom, waarom lukt het nu niet om duurzaam ambassadeurs op de werkvloer te creëren? En wat vormt een bedreiging om dit doel te behalen in de toekomst?


Team- en persoonlijke ontwikkeling met Lumina Spark persoonlijkheidsmeting
Individu Organisatie Team Leiderschapstijl Zelfmanagement medewerkers

Lumina Spark is een effectieve, leuke methode om inzicht te krijgen in het gedrag van jezelf en anderen. Aan de hand van een persoonlijke profielschets krijg je nieuwe inzichten en doelen om naartoe te werken.

In teamverband geeft het niet alleen inzichten over jezelf maar ook over je teamleden. Zo krijg je inzicht in mogelijke knelpunten en hoe hiermee om te gaan.


Training Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals
Organisatie Team Leiderschapstijl Zelfmanagement medewerkers

Je draagt als werkgever of werknemer in de zorg veel verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en juiste keuzes te maken om optimaal te kunnen werken, vanuit zaken die voor jou belangrijk zijn.

Deze training helpt je hierbij. Leer effectiever te werken om zo meer aandacht te kunnen besteden aan waardevolle zaken, zoals aandacht voor patiënten en cliënten en samenwerking met je collega’s.


Individuele coaching voor zorgprofessionals
Individu Leiderschapstijl Zelfmanagement medewerkers

Het is hard werken in de zorg, dus is het van belang dat medewerkers in balans blijven. Daarom is het fijn als medewerkers, zowel leidinggevend en uitvoerend, één op één met een coach kunnen werken aan zaken waar zij tegenaan lopen, zowel werk- als privé gerelateerd.

Coaching geeft inzicht in iemands gedag, denken en overtuigingen én hoe dit eventueel te veranderen is. Dit maakt coaching een krachtig gereedschap voor iedereen.


Ga voor energie
Individu Zelfmanagement medewerkers

Elk individu heeft behoefte aan persoonlijke oprechte aandacht als het gaat om bepaalde thema’s. Binnen deze interventie krijgt het individu middels een begeleidingstraject van zes maanden een intake over de specifieke wensen- en behoeften en daarnaast de benodigde begeleiding door middel van verschillende coachmomenten waarbij praktische tips en handvatten rondom de thema’s energiegevers, energienemers, disbalans, werk- en privé balans en hormonen centraal staan. Dit alles middels een pragmatisch stappenplan.


Werken aan je weerbaarheid
Individu Zelfmanagement medewerkers

Elk individu heeft behoefte aan persoonlijke oprechte aandacht als het gaat om bepaalde thema’s. Binnen deze interventie krijgt het individu middels een begeleidingstraject van zes maanden een intake over de specifieke wensen- en behoeften en daarnaast de benodigde begeleiding door middel van verschillende coachmomenten waarbij praktische tips en handvatten rondom de thema’s grenzen stellen, werkdrukbeleving, werk- en privé balans, herstelbehoefte en stress centraal staan. Dit alles middels een pragmatisch stappenplan. 


Grip op jouw leefstijl
Individu Zelfmanagement medewerkers

Elk individu heeft behoefte aan persoonlijke oprechte aandacht als het gaat om bepaalde thema’s. Binnen deze interventie krijgt het individu middels een begeleidingstraject van zes maanden een intake over de specifieke wensen- en behoeften en daarnaast de benodigde begeleiding door middel van verschillende coachmomenten waarbij praktische tips en handvatten rondom de thema’s bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning, stress en slapen centraal staan. Dit alles middels een pragmatisch stappenplan.


Begin bij het begin – inzicht in fysieke, mentale-, & emotionele belasting
Individu Organisatie Zelfmanagement medewerkers

De beste aanjager van gezondheids- en/of inzetbaarheidsvraagstukken. Zorg voor een goed uitgangs- en vertrekpunt! Een goed uitgevoerde gezondheids- en/of inzetbaarheidsscan gecombineerd met een fysiek gezondheids- en of inzetbaarheidsonderzoek leidt tot gezondere, vitalere en beter inzetbare medewerkers. Gezondheid- en arbeidsrisico’s komen vroeg aan het licht, waardoor de individuele medewerker in de actie stand komt op zijn/haar eigen uitdagingen en de werkgever op organisatieniveau het beleid aan kan scherpen.


Organisatieadvies - met bouwstenen voor collega's, teams en organisatie
Individu Organisatie Team Integraliteit HR

HollandFit, de naam zegt het al. Met veel enthousiasme zetten wij ons dagelijks in voor de vitaliteit van werkend Nederland. Wij helpen organisaties met inzicht, borging en activatie op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bouwen samen aan vitale(re) organisaties. Dit met een energieke aanpak met impact op de gehele organisatie. Met deze programmatische aanpak bieden we bouwstenen voor collega's, teams en organisatie. HollandFit gelooft in de kracht van kleine persoonlijke veranderingen in gewoonten, waar je elke werkdag opnieuw mee kan beginnen en een langer leven plezier van hebt. 


Vitaliserend leiderschap
Individu Organisatie Team Leiderschapstijl Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Van verzuimreductie naar vitaal leiderschap: vitaliserend leiderschap zorgt voor meer energie, motivatie en veerkracht van de manager én zijn teamleden. De op maat gemaakte training bestaat uit verschillende modules met kennis, reflectie, oefenen en uitwisselen. Tijdens deze training werk je aan bewustwording, tem vitaliteit, het preventief verhogen van duurzame inzetbaarheid en leren omgaan met tegenslagen en uitdagende situaties. De motivatie voor het veranderen van je eigen (voorbeeld)gedrag en het gedrag van je medewerkers wordt versterkt. Workshop omgaan met verlieservaringen
Individu Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Elk mens wordt in zijn leven geconfronteerd met verlieservaringen. Het herkennen èn erkennen van deze processen legt een basis om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan het verloop van verlies- en rouwprocessen en veel voorkomende lichamelijke en psychische reacties. In de workshop wordt gekeken wat je in jezelf tegen kan komen en hoe je daarin goed voor jezelf kunt zorgen.


Begeleiding bij verlies en rouw
Individu Team Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Wanneer een team of medewerker te maken heeft met een (plotseling) verlies is het doormaken van een rouwproces vanuit balans niet altijd vanzelfsprekend. Ook het gesprek met elkaar hierover aangaan binnen teams of individueel met een medewerker vanuit de rol als leidinggevende is niet altijd gemakkelijk. Begeleiding vanuit een verlies en rouw-expert helpt de leidinggevende, het team of de medewerker door middel van advies en coaching op maat om uitval te voorkomen.


Individuele vitaliteitscoaching
Individu Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Deze individuele vitaliteitscoaching bestaat uit fysieke gesprekken op locatie of online en kan zowel preventief als curatief ingezet worden wanneer een medewerker uitgevallen is. De coaches hebben veel ervaring met zorggerelateerde vitaliteitsvraagstukken en met medewerkers van verschillende opleidingsniveau’s. De coaching vergroot onder meer het zelfinzicht en de intrinsieke motivatie om weer terug naar balans te gaan, als ook de effectiviteit en energielevels van je medewerkers.   


Vitaliteitworkshops
Individu Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Deze online of fysieke workshops leveren preventief een direct resultaat op voor medewerkers. Vanuit 13 vitaliteit thema’s (o.a. werk/privé balans, grenzen aangeven, mindfulness, beter slapen, piekeren en time-management) wordt vanuit input de inhoud op maat vormgegeven. In deze training wisselen kennis, reflectie, oefenen en uitwisselen elkaar af. Het resultaat is om vanuit de intrinsieke motivatie kleine dingen te veranderen met een grote impact vanuit het persoonlijk actieplan.


Teamtraining balans en meer werkplezier
Individu Organisatie Team Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Vergroot de professionele ontwikkeling, taakvolwassenheid en collegialiteit van je team. Met deze teamtraining vol kennis, reflectie, oefenen en uitwisselen Vanuit input van de organisatie en teamleden wordt de inhoud van de training op maat gemaakt. Het biedt inzichten in wat er speelt binnen het team, het vergroot de verbinding tussen medewerkers en versterkt de onderlinge communicatie. De teamtraining biedt praktische handvatten vanuit een persoonlijk actieplan voor je medewerkers.


VR-Game Stressjam: Speel met je eigen stresssysteem
Individu Team Zelfmanagement medewerkers

Klim van bergtop naar steile klif, duik diep onder water, spring over lava en tem zoemende wespennesten. Klinkt spannend? Wees niet bang want in deze virtual reality-game kunnen deelnemers volledig vrij en veilig, experimenteren en leren. Met de VR-bril op en een hartslagmeter doorlopen deelnemers onder begeleiding van een coach een spannend parcours. Deelnemers ondervinden op een leuke manier hoe zij met stresssituaties omgaan en wat zijn kunnen doen om hun stressniveau te verlagen.


Arno Nienhaus
Janien Rohring
Boost je werkgeluk: 12 maanden inspiratie met impact
Individu Organisatie Team Integraliteit HR Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

12 maanden programma voor organisaties die echt in verbinding willen staan met medewerkers, het goede gesprek willen voeren, lef tonen, aandacht hebben voor mensen, het vuur laten branden en ze vooral lekker willen laten werken. Organisatiebreed traject voor alle medewerkers in de organisatie. Het traject bestaat uit een 12 maanden HR- en communicatieprogramma in combinatie met webinars over twaalf thema’s gekoppeld aan de waarden van de organisatie. Hiermee creëer je impact.


Laat je mensen lekker werken
Individu Organisatie Integraliteit HR Leiderschapstijl Zelfmanagement medewerkers

Werken in de zorg vraagt veel van mensen. Door in te zetten op geluk bouw jij aan een positieve organisatiecultuur waarin de medewerker centraal staat. Waarom? Omdat jij wil dat jouw collega’s zich goed voelen en omdat gelukkige collega’s zorgen voor gelukkige klanten… Na deze opleiding heb jij of heeft jullie team een flinke dosis onderbouwde kennis, nieuwe inspiratie en een berg tools om het werkgeluk van je team, je collega’s en je organisatie te vergroten.


Buitengewoon leiderschap in de zorg
Individu Organisatie Leiderschapstijl

Ben jij de inspirerende leider die je wil zijn? Die zijn teamleden hoort, ziet en motiveert? En behaal jij met hoe je stuurt ook jouw resultaten op het gebied van plezier, binden, boeien en ontwikkelen van je medewerkers? Voor leiders met lef en voor leiders die een reset nodig hebben om de uitdagingen in het leidinggeven weer full focus aan te gaan. Een investering in jezelf waarmee je een andere tendens creëert binnen je organisatie.


Re-integratie versnellen via Part-up
Organisatie Team Integraliteit HR Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Part-up ondersteunt HR-teams en kandidaten bij re-integratie. We trainen je in de methodiek van het slimmer opdelen van werk en talenten over grenzen van functies en afdelingen heen (job-carving/crafting). Door het gebruik van het ondersteunende Part-up platform ontstaat een interne marktplaats voor Werkervaringsplaatsen en de daarvoor beschikbare talenten van kandidaten. De interactie op het platform faciliteert en versnelt de re-integratie. Hierdoor vermindert het verzuim en nemen werkplezier, bevlogenheid, behoud en zelfregie van medewerkers significant toe.


Talentgericht werken via Part-up
Organisatie Team Integraliteit HR Leiderschapstijl Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Part-Up versterkt talent, stimuleert mobiliteit en ontwikkeling van skills. Je vergroot de capaciteit van teams en versnelt re-integratie. Dit doen we door leidinggevenden, HR en medewerkers te trainen in het slimmer opdelen en verdelen van werk en talenten over grenzen van functies en afdelingen heen (job-carving/crafting). Via het ondersteunende platform Part-up creëer je samen een interne marktplaats voor talent, waar tijdelijke opdrachten, werkervaringsplaatsen en talenten elkaar vinden. Hiermee worden jouw organisatie en medewerkers wendbaar en breng je talentmanagement in de praktijk.


Met energie aan de slag
Individu Zelfmanagement medewerkers

Vitaliteit klinkt mooi en belangrijk, maar goed voor jezelf zorgen is een baan op zich… Toch kun je leren om proactief jouw energie te managen. Zo ga je niet alleen fluitend naar het werk, maar kom je ook weer fluitend thuis. In dit traject kijk je hoe het zit met je energieniveau en krijg je alle begeleiding om dit weer naar ene hoger level te tillen. Als je dit doet, ben je minder moe, creatiever en presteer je beter. Zo fijn!


Plezier en uitdaging in je werk (voel je flow)

Ken je dat gevoel van flow: je gaat op in je werk, krijgt er energie van en met je scherpe blik en creatieve ideeën heb je je taken zo af. Lekker! Maar je kent vast ook het gevoel dat je je taak steeds uitstelt en dat er maar weinig uit je handen komt…. In dit traject leer je hoe je bij elke saaie, stressvolle of frustrerende taak toch dat lekkere flowgevoel kunt bereiken. Gewoon met een kleine, speelse twist.


Ongekend talent
Individu Zelfmanagement medewerkers

Zeg eens even wat jouw talent is…. Of vind jij wat je doet gewoon vanzelfsprekend? Als jij goed weet en kunt vertellen waar jij supergoed in bent (en dit dan ook mag doen), krijg je energie, verzet je bergen werk en doe je dat ook nog eens met succes. Dus zet dat talent in! Maar om zo veel mogelijk gebruik te maken van je sterke punten, moet je wel weten en voelen wat die punten zijn, en wat je nodig hebt om deze goed in te kunnen zetten.


Je werk te slim af
Individu Zelfmanagement medewerkers

Ervaar je een hoge werkdruk. Zorgt dit voor stress, minder energie en meer fouten? Bah… Vaak kun je werkdruk niet meteen oplossen, maar ja, je wilt ook niet onder de druk bezwijken. Wat als jij handvatten hebt om goed met deze werkdruk om te gaan? In dit traject bedenk je micro-oplossingen waarmee jij jouw taken slimmer en efficiënter uit kunt voeren. Hierdoor ervaar je meer autonomie en voel je dat je weer grip krijgt op je takenpakket.


Training - gezond werken voor teamleiders
Organisatie Team Leiderschapstijl

Als teamleider in de zorg heb je veel invloed op het werkplezier en de kwaliteit van zorg binnen het team. In deze training leer je hoe je oplossingen uit je team haalt en hoe je je team over hun eigen gezondheid laat nadenken en praten. Je werkt aan een concreet verbeterplan en je leert over oplossingsgericht denken en probleemsignalering. Je weet hoe jouw plan juist te onderbouwen om zowel je team als ook leidinggevenden enthousiast te krijgen. Als je weet wat er speelt, kun je het verbeteren.


InDialoog
Organisatie Team Ontwerp van werk

Werken in de zorg brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Je wilt dat jouw medewerkers zo gezond mogelijk kunnen werken. Daar is een gezond organisatieklimaat voor nodig. De basis is het voeren van een veilige en oplossingsgerichte dialoog in het team en met de directie. Zo creëer je een gezond en veilig organisatieklimaat. InDialoog is een bewezen effectieve methode gebaseerd en zorgt voor een duurzaam gezondere werkomgeving, meer betrokken medewerkers en lager ziekteverzuim (-68%).


Beeldende dialoog over werkdruk & verandering
Organisatie Ontwerp van werk

Werkdruk en verandering van het werk zijn aan de orde van de dag in de ouderenzorg. Met drie acterende trainers concretiseren we in 2,5 uur het thema aan de hand van scènes. De dilemma’s, illustratief voor de werkdruk, worden voel- en zichtbaar. We gaan in gesprek met de deelnemers: wat is er nodig om duurzaam met veranderingen in de zorg om te gaan? Medewerkers, management, staf en bestuur vinden samen oplossingen die kunnen werken in de praktijk.


Programma - Natuurlijk leiderschap
Individu Leiderschapstijl

Leiden moet je niet doen, je moet het echt zíjn. En je moet écht zijn.
We starten met een tweedaagse met een Nature Quest in het bos, een Persoonlijk Potentieel Profiel, Joyfulness Lifecoaching Sessies, de Authenticiteitstest, Lego Serious Play, de Organisatie Opstelling en Kampvuursessies. Alles gericht op meer zelfbewustzijn op de eigen passie, het eigen verhaal, purpose & potentieel. Gevolgd door ontwikkelen, ontdekken en eigenheid in jouw natuurlijk leiderschap in twee groepsdagen en een eindbijeenkomst.


HR Canvas: het huis van op orde
Organisatie Integraliteit HR

Het HR Canvas is een duidelijk overzicht waarop je als HR-afdeling aangeeft welke waarde je wil creëren voor je doelgroepen en hoe je dat gaat doen. Het canvas biedt HR langjarig een navigatiemodel voor alles wat je ontwikkelt en iedereen die bij je komt werken. Ook is het voor je business partners een uithangbord om HR te zien en te vragen als serieuze gesprekspartner. Dankzij dit Canvas kun je stoppen met het schrijven van beleidsnotities en je jaarplan? Dat is straks nog maar één A4!


Teamsessie - Blooming culture
Individu Team Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

In dit bloemmodel wordt zichtbaar wat zich in de onderstroom van het team en teamleden individueel afspeelt. Deelnemers gebruiken onze positieve taal om beweging, persoonlijke- en teamontwikkelkansen te ontdekken in een disbalans of conflict. Vanuit inspiratie en urgentie pakken ze zelf de regie op ontwikkeling. De openheid van onze trainers en de oordeelloze, speelse aanpak, zorgen voor meer veiligheid, openheid, wendbaarheid, innovatiekracht, job crafting, persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en werkplezier.


Bijeenkomsten - Waarden-vol
Organisatie Team Integraliteit HR Zelfmanagement medewerkers

Richtlijnbrieven en jaarplannen beschrijven wat de organisatie wil bereiken. Maar voor een gezond werk- en leerklimaat is het ook belangrijk dat medewerkers met elkaar afspreken hoe zij met elkaar om willen gaan. Het vanuit werkervaringen benoemen en doorvoelen van ‘waarden’ helpt hierbij. Hiermee hebben alle medewerkers en dus de organisatie, een kompas in handen. Wat richting geeft in gedrag en besluitvorming. Voorbij de grenzen van het eigen team, vraagt dit om begeleide bijeenkomsten. In een samenstelling die een dwarsdoorsnee van de organisatie vertegenwoordigt.


Behoud jong talent
Individu Team Ontwerp van werk

Voor iedere starter de aandacht die zij verdient. Het klinkt simpel. Veel zorgorganisaties erkennen dat ze te weinig aandacht besteden aan psychische opvang van startende zorgmedewerkers. Buddy2Go is dé methode voor het behoud van nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers worden daarbij begeleid door een ervaren collega. Zo worden de hoge werkdruk, het bewaken van je grenzen, het bespreken en verwerken van heftige situaties en voor jezelf op durven komen zichtbaar en bespreekbaar. Investeren in een goede buddy’s zorgt dat starters sneller én duurzamer inzetbaar zijn.


Speed retreat
Individu Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Maatschappelijke ontwikkelingen en de arbeidsmarkt hebben grote impact op de invulling en omstandigheden van zorgberoepen. Dit zorgt voor vragen bij zorgprofessionals. Hoe blijf ik ‘zin’ houden in mijn (huidige) werk? Past het nog wel in de nabije toekomst? En wat zijn alternatieven op korte en lange termijn? De SPEED RETREAT bestaat uit drie loopbaansessies en een ontwikkeladvies. Medewerkers krijgen snel inzicht in hun eigen invloed, persoonlijke profiel, drive en alternatieven.


Individuele coaching
Individu Zelfmanagement medewerkers

Werken in de zorg geeft veel en kan ook veel van medewerkers vragen. Elke medewerker heeft hierbij zijn of haar unieke balans. Individuele coaching versterkt of herstelt deze balans. Door het ordenen van gedachten en gevoelens, het zelf doorprikken van zogenaamde ‘mind games’ en het eigen maken van nieuwe vaardigheden. Hierdoor groeit de persoonlijke effectiviteit. Met als effect meer innerlijke rust, veerkracht, prestaties en werkplezier.


Walk the talk - leiderschapsontwikkeling
Individu Organisatie Team Leiderschapstijl

Voor leidinggevenden is het extra belangrijk dat hun woorden en gedrag matchen. Dat heeft positieve impact op het vertrouwen van medewerkers in de organisatie. Met als effect een gezond werk- en leerklimaat en snelle besluitvorming. Zorgmedewerkers pikken het snel op als dit niet het geval is. Dat vraagt niet om perfecte leidinggevenden, maar wel om leidinggevenden die in de spiegel kijken. En hun communicatieve skills onder de loep nemen. Individuele coaching helpt hierbij en/of op maat begeleide bijeenkomsten samen met collega-leidinggevenden in de organisatie.


Van weerstand naar veranderbereidheid
Individu Team Ontwerp van werk

Mensen willen in principe niet veranderen. Bij verandertrajecten vragen mensen zich vaak direct af: wil ik dit wel, kan ik dit wel en moet ik dit wel? Wordt één van de drie vragen niet of onvoldoende beantwoord, dan ontstaat er weerstand. Wat is dan mooier om middels deze workshop te leren hoe weerstand omgezet kan worden naar veranderbereidheid. De inhoud is gebaseerd op de theorie van Ajzen en Metselaar.


Workshop - Human Capital Metrics
Organisatie Integraliteit HR

Met behulp van data je HR-beleid vormgeven. In deze workshop leer je alles over Human Capital Metrics. Wat zijn Human Capital Metrics en hoe kun je deze toepassen in je eigen organisatie? En hoe zit het met evaluatie, reflectie en je implementatieplan? Dat komt in deze workshop aan bod.


Programma - Persoonlijk Leiderschap voor medewerkers
Individu Zelfmanagement medewerkers

In 6 maanden tijd en in 6 live contactmomenten ontwikkelen medewerkers zich op wat nu speelt en ontdekken ze hun natuurtalenten, hun potentieel. Ze leren disbalans en conflict te vertalen naar ontwikkelkansen en gaan zelf en samen uit die comfort zone. Zo stapelen we succes- en groeiervaringen en bewegen medewerkers naar meer eigenaarschap, persoonlijk leiderschap. Krachtiger en bewustere medewerkers, resulterend in krachtige, bewuste en volwassener teams.


Kleur bekennen, kleur herkennen
Individu Team Zelfmanagement medewerkers

Wat is jouw persoonlijke leerstijl? En werk je samen met anderen, die daarin misschien verschillen? Deze online tool deelt medewerkers in op kleurstijlen op basis van persoonskenmerken. Zo komt er een totaalplaatje van het kleurenprofiel. Een kleurenprofiel helpt je om jezelf te ontdekken, maar ook om je in te leven in anderen en goed met hen samen te werken. De aansluitende workshop geeft deelnemers inzichten en handvatten om te reflecteren op eigen stijl en gedrag.


Werkdruk & Time Management
Individu Team Ontwerp van werk

Hoe beleef je werkdruk? Het is voor iedereen anders. Met de werkdrukmonitor wordt aan de hand van een set gevalideerde vragen de werkdruk van de medewerker in kaart gebracht. Gezamenlijk gaan we in gesprek over je bestaande positie en de context van jouw werkdrukbeleving. Dat leidt tot een actieplan voor de komende 6 maanden. Om de werkdruk beleving aan te pakken, te verminderen, of geheel op te lossen.


De toekomstscan
Organisatie Integraliteit HR

Vroeg of laat stelt iedereen zichzelf de vraag. Hoe lang wil ik nog doorwerken? En op welke manier? De toekomstscan helpt je antwoorden te vinden. Van de financiën tot je inzetbaarheid. Je vult een online vragenlijst in en levert een aantal voor jou belangrijke financiële gegevens aan. In een persoonlijk gesprek maken we jouw toekomstplaatje inzichtelijk.


Samen-werken in teams
Team Ontwerp van werk

Hoe behaal je als team gezamenlijk je doelen? Als je goed samenwerkt ben je als een team van toegevoegde waarde voor de organisatie. Business Models for Teams helpt teams om samen te werken en als team de doelen te behalen. Daarbij wordt de koppeling gemaakt met het businessmodel van de organisatie en het persoonlijke businessmodel. Zo ontstaat er een drie-lagenmodel dat met elkaar in balans is. Deelnemers aan deze training worden verwacht kennis te hebben van Business Model Generation en Business Model You.


Zelf aan de slag met vitaliteit
Individu Zelfmanagement medewerkers

Hoe verbeter je je eigen inzetbaarheid? Met verschillende methodes ondersteunen wij jouw vitaliteit en gezondheid. Met onze Vitaliteitscoaching begeleiden we medewerkers op weg naar een duurzame leefstijlverandering. Om die vitaliteit een extra boost te geven, bieden we ook het digitaal coaching programma ‘Ik Vitaal’. Met een Stoppen met roken-training helpen we medewerkers binnen één dag van het roken af, met een jaar lang gratis nazorg. En in onze verschillende BRAVO workshops en vitaliteitsdagen bevorderen we leefstijl en gezondheid, en dragen we bij aan bewustwording.


Arno Nienhaus
Janien Rohring
Eigen regie in je werk voor zorgprofessionals
Individu Zelfmanagement medewerkers

Zelf de regie in handen. Dat maakt het werk voor veel medewerkers in de zorg een stuk aangenamer. Het programma biedt zorgprofessionals begeleiding en geeft praktische tips & tricks om die eigen regie te bevorderen en ‘sterk in je werk’ te staan. Met de touwtjes in handen sta je net even steviger in je schoenen en kun je uitdagingen van morgen aan.


Voorbeeld doet volgen
Organisatie Leiderschapstijl

Hoe haal je het juiste gedrag in mensen naar boven? Juist, door zelf het goede voorbeeld te geven. Door middel van complimenteren, reflecteren en confronteren worden leiddinggevenden 'geladen' door gecertificeerde trainingsacteurs om het juiste gedrag rondom duurzame inzetbaarheid en een gezonde leercultuur in hun medewerkers naar boven te halen. Onder andere door urgentiebesef op te roepen, door commitment te tonen, én door hun medewerkers een duidelijk "what’s in for me?” te schetsen.


Wandelcoachtraject 'Zicht op je toekomst'
Individu Zelfmanagement medewerkers

Welke weg wil jij bewandelen? Je bespreekt het in dit wandelcoachtraject, van ongeveer 3 uur. Op basis van een digitale intake en voorbereiding wordt er een wandelafspraak gepland. Tijdens het wandelcoachtraject kun je al je vragen bespreken vanuit jouw persoonlijke context. Je eigen werkboek vormt de start voor je persoonlijk stappenplan, gebaseerd op de inzichten die je tijdens het wandelen hebt opgedaan.


Fluitend aan het werk
Individu Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Waarom zit werkdruk je in de weg? En hoe ga je om met werk-privébalans? Door middel van het doorlopen van online reflectie-instrument “de Job Reflector” komen medewerkers meer te weten over hoe zij hun werk ervaren. In de aansluitende workshop leren ze te reflecteren op het werk en het gesprek aan te gaan over werkbeleving. Maar ook hoe om te gaan met tijdsdruk, en het komen tot betere prestaties.


Leertraject - samen omgaan met werkdruk
Team Ontwerp van werk

Theorieën of de praktijk nabootsen. Dat kan nuttig zijn bij interventies. Maar uiteindelijk moet het allemaal gebeuren daar waar we met elkaar ontelbare uren doorbrengen: de werkplek. Dit traject dat, verdeeld over een kwartaal, een dag duurt (waaronder twee bijeenkomsten van drie uur) richt zich daarom op het leren op die werkplek. Een teamscan brengt de situatie op de werkvloer en de ontwikkelbehoeften van het team in kaart. In een beeldsessie maken deelnemers een analyse van hun werksituatie en oncrete werkafspraken. Na ervaring en reflectie in de praktijk wordt tijdens de tweede bijeenkomst een actieplan opgesteld. Het doel: een krachtig team ontwikkelen.


In gesprek over duurzame inzetbaarheid
Organisatie Team Leiderschapstijl

Het versterken van duurzame inzetbaarheid in je organisatie vraagt leiderschap. Onze leiderschapsinstrumenten helpen je de belangrijke thema’s voor verandering in kaart te brengen en door te vertalen in beleid. In de Visiesessie duurzame inzetbaarheid vind je antwoord op de vragen: waar staan we nu, waar willen we naar toe en wat hebben we daarbij nodig? Of gebruik de Teamsessie duurzame inzetbaarheid, een gesprekstool om de belangrijkste thema’s voor verandering in kaart te brengen; én acties te benoemen. Leidinggevenden of zelfsturende teams kunnen ook een training volgen om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken.


Arno Nienhaus
Janien Rohring
Workshop – ‘Niet aftellen, maar meetellen!’ De laatste jaren van je werkende leven, hoe sta jij erin?
Individu Zelfmanagement medewerkers

Wat is het meest ideale scenario voor de laatste jaren van je loopbaan? Hoe richt je die zo optimaal mogelijk in? Hoe kunnen al jouw ervaring en jouw talenten je helpen en voorkomen dat belemmeringen je in de weg staan? En wat kun je van elkaar leren? Deze workshop biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden. Eigen regie staat centraal. Je telt niet af, maar mee.


De impact van HR: resultaat dat ertoe doet!
Organisatie Integraliteit HR

Goede gesprekken met collega’s, een duidelijke personeelsplanning en een gezonde (leer)cultuur. Dat is waar je als HR-afdeling voor wilt staan. Dan is het handig om een rechterhand te hebben die je kan helpen met de strategie. Maar ook om in de uitwerking de vertaalslag te maken naar concrete acties. Voorbeelden van mogelijke thema’s en instrumenten zijn de medewerkersreis, inzetbaarheidsgesprekken en strategisch opleidings- en ontwikkelbeleid.


Training - in dialoog over vitaliteit en inzetbaarheid
Organisatie Leiderschapstijl

Gezondheid en vitaliteit. Soms zijn het ‘lastige onderwerpen’ om met je medewerkers te bespreken. Hoe stimuleer je als leidinggevende collega’s om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen? Dat leer je in deze training van een dag. Met het model ‘eigen regie op gezondheid’ als handvat en de casuïstiek uit jouw eigen praktijk als lesmateriaal.


Alles begint met inzicht
Individu Organisatie Ontwerp van werk

Meten is weten. Met de monitor Duurzame Inzetbaarheid onderzoek je de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Het geeft medewerkers persoonlijk inzicht in hun werkvermogen. Mooi meegenomen: als organisatie weet je waar jij in je beleid aandacht aan moet besteden. Naast deze monitor bieden we een Preventief Medisch Onderzoek naar arbeids- en leefstijlgerelateerde gezondheidsrisico’s, en met de Health Check onderzoek jij de fitheid van jouw medewerkers.


Arno Nienhaus
Janien Rohring
Visiebijeenkomst duurzame inzetbaarheid
Organisatie Integraliteit HR

Hoe verbeteren we de inzetbaarheid van collega’s? Met aan aantal sleutelfiguren buigen we ons over de concrete invulling. De visiebijeenkomst is een mogelijk vervolg op de ‘scan duurzame inzetbaarheid’, die als nulmeting geldt. Wat zijn de verzuimcijfers, het personeelsverloop en de leeftijdsopbouw? Waar kunnen en willen we ons in verbeteren als het gaat om (de duurzame inzetbaarheid van) ons personeel? En hoe vertalen we onze ideeën in een concreet plan van aanpak? De visiebijeenkomst onderzoekt en vindt antwoorden. Twee interactieve sessies met volop ruimte voor inspiratie, reflectie, discussie en creativiteit!


Suzanne van Maasakker
Workshop Jobcrafting
Individu Zelfmanagement medewerkers

Merk je dat het je te vaak te veel wordt, te veel ballen in de lucht. Je voelt dat er langzamerhand of snel te veel energie in gaat en te weinig bijkomt en je merkt dat je het te vaak laat gaan, er niet meer over in gesprek gaat. Herkenbaar? Helemaal of deels? Het zijn allemaal signalen om zelf in actie te komen om hier iets aan te doen.

Vaak is er veel meer mogelijk om je baan zo te “boetseren” dat het voor jou passend is. Hierdoor ontstaat er meer grip op je eigen werk.


Leertraject - samen werken aan wendbaar vakmanschap
Individu Team Ontwerp van werk

Lerende professionals en wendbare vakmensen. Dat is de ambitie. Dit traject (van 7 uur in 3 maanden) vindt plaats in het hart van een organisatie: de werkvloer. Tijdens een interactieve bijeenkomst vullen deelnemers een online scan in om hun situatie en ontwikkelbehoefte zichtbaar te maken. In dialoog met elkaar bedenken ze passende oplossingen. Het traject bestaat verder uit het oefenen van en reflecteren op die oplossingen en individuele oefeningen in de praktijk. Dat is het echte werkplekleren.


Leiderschapsstijlen
Organisatie Leiderschapstijl

Het trainen van leiderschapskwaliteiten kan een organisatie veel opleveren. Zo kan goed leiderschap van een goede leidinggevende de duurzame inzetbaarheid van collega’s verbeteren. Een echte goede leider laat zich ook inspireren door andere goede leiders. Voor het bereiken van een optimaal leerresultaat combineren onze leiderschapsprogramma’s daarom individuele met groepsinterventies. Denk aan 1-op-1 coaching, intervisiesessies en workshops in groepsverband met een trainer en trainingsacteur.


Strategisch HRD – Doorlichting van onderneming
Organisatie Integraliteit HR

Een glasheldere visie op leren en ontwikkelen. Dat is voor elke zichzelf respecterende organisatie natuurlijk onmisbaar. Welke interventies passen het best binnen de strategie? Het doorlichten van de organisatie om de huidige en gewenste situatie te ontdekken en een GAP-analyse zijn de inspiratiebronnen voor een plan van aanpak. Het doel: een integrale visie en beleid ontwikkelen op het gebied van leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.


Samen naar meer focus en resultaat
Organisatie Team Ontwerp van werk

Wil je beter presteren? Meer de diepte in met je team, of de onderlinge communicatie verbeteren? In een goed groepsgesprek ontdekken we welke thema’s relevant zijn. Dat verlanglijstje vertalen we naar concreet maatwerk. Met een grote diversiteit aan middelen en interventies voor een al even groot aantal thema’s. Denk aan een verdieping organisatiescan, een teamplan om prestaties te verbeteren, sessies leiding geven om samenwerking te bevorderen, schoonschipsessies voor het opruimen van (on)zichtbare onderlinge spanningen, onderzoeken of workshops om de werk- of regeldruk te beteugelen, een buddy instroomtraject voor (nieuwe) collega’s, of de OR als sparringpartner voor duurzame inzetbaarheid.


Workshop Van werkdruk naar werkgeluk
Team Zelfmanagement medewerkers

Meer vitaliteit, draagkracht en werkplezier. Wie wil dat nu niet? De workshop Van werkdruk naar werkgeluk geeft je tips en tools en meer inzicht in de stress- en energiebronnen op je werk en in je persoonlijke energiebalans. Na drie interactieve sessies en een (verbeter)plan is het tijd om samen de verbeteringen in de praktijk te brengen. Tip: deze workshop is een mooie aansluiting op een werkdruk- of medewerkerstevredenheidsonderzoek.


Suzanne van Maasakker
Individuele coaching
Individu Zelfmanagement medewerkers

Het gevoel dat je weer kunt ademen. De moed om het roer eindelijk om te gooien, of om door te gaan op de ingeslagen weg. Niet omdat het moet, maar omdat je weet dat dit de juiste keuze is voor jou. Om weer volledig in je kracht te staan. De individuele coaching is zowel geschikt voor leidinggevenden als medewerkers en kan ook onderdeel uitmaken van een re-integratietraject.


Suzanne van Maasakker
Job Crafting
Individu Team Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Jij kunt je natuurlijk aan je baan aanpassen. Maar het kan ook andersom. We noemen het ‘jobcraften’ en het idee is dat je aan je huidige baan ‘sleutelt’, zodat deze beter aansluit bij jouw kennis, kunde en behoeftes. Je werk zo veranderen, dat jij je meer tevreden, betrokken en gemotiveerd voelt. Daar wordt niet alleen jij blij van, maar ook je werkgever. Hoe maak jij je werk weer leuker? Ontdek in vijf bijeenkomsten welke stappen je kunt zetten.


Teamontwikkeling met een DISC Persoonlijkheidsanalyse
Individu Team Zelfmanagement medewerkers

Welk type en welke kleur ben jij eigenlijk? De DISC Persoonlijkheidsanalyse brengt de persoonlijkheid van de individuele teamleden in beeld. Een gecertificeerde DISC-coach bespreekt met de deelnemers de uitkomsten en vertaalt de analyse in een persoonlijk rapport. In de vervolgsessies staat de ontwikkeling van het team centraal. Denk aan de teaminzichten, profielenanalyses en gezamenlijke persoonlijke oefeningen. Dit draagt bij aan het omgaan met en reduceren van conflicten en weerstand.


Sterke teamleider in de zorg
Organisatie Leiderschapstijl

Schuilt er een echte leider en een goede coach in jou? Luisteren, begrijpen en het stimuleren van medewerkers; het zijn eigenschappen die een sterke teamleider onderscheidt. Dit programma voor teamleiders in de zorg leert om coachend leiderschap praktisch toe te toepassen. Het grote voordeel voor jou als getrainde teamleider en coach: doordat je je collega’s en hun motivaties beter begrijpt, kun je daar op inspelen en hen beter aansturen.


HRM instrument: Gebruik maken van je ontwikkelvermogen
Organisatie Integraliteit HR

Iedereen beschikt over ontwikkelvermogen; het vermogen (kracht) om jezelf van binnenuit te (blijven)ontwikkelen. Deze interventie behandeld de slow reflector app als instrument om inzicht te krijgen en gesprekken te voeren. Deze ontwikkelgesprekken in combinatie met de onderliggende micro learnings dragen bij om meer gebruik te maken van je potentieel aan ontwikkelvermogen om daarmee verder te werken aan duurzame inzetbaarheid

Bij deze interventie ga je ontwikkel- en dialoog gesprekken voeren met de Slow reflector als hulpmiddel. Hierbij bestaat de keuze om dit te doen met begeleiding van Slow coaches of met begeleiding van interne coaches. De begeleiding is erop gericht dat medewerkers er verder zelf mee aan de slag gaan.


Training - ‘Elke dag werkplezier’
Individu Zelfmanagement medewerkers

Waar word je blij van? In deze dagtraining krijg je inzicht in die aspecten die jouw werkplezier (kunnen) verhogen en dingen waarbij je zelf aan de touwtjes kan trekken. Hoe ziet de wisselwerking tussen privé en werk in je huidige levensfase uit? Hoe kun je zelf voor een gezonde energiebalans zorgen? Een actieve training met leuke oefeningen.


Medewerkers versterken zichzelf met concrete stappen in hun werk en ontwikkeling
Individu Organisatie Team Zelfmanagement medewerkers

Jezelf verbeteren en versterken, zodat je je werk nu en in de toekomst nog beter kunt doen. Dat is niet zelden heel persoonlijk. Dat betekent vrijwel altijd maatwerk. Linxx begeleidt collega’s individueel met loopbaan- , ontwikkel- en ‘Sterk in je werk’-gesprekken. Daarnaast zijn er voor teams (of op basis van open inschrijving) ook workshops als toekomstsessies, miniteams en jobcraftsessies, of events met inspirerende activerende workshops, zoals een toekomstmarkt online, of op locatie.


Traject relatiegericht leiderschap
Organisatie Team Leiderschapstijl Ontwerp van werk

Zelf ontwikkelen vraagt van de organisatie een ‘ontwerp van werk’ waarin medewerkers zich gehoord voelen en zich serieus genomen voelen. Waarbij ze zich willen en durven uitspreken over wat er speelt en wat ze willen en vinden. Hierbij horen onderlinge verhoudingen en relaties gebaseerd op vertrouwen en verbinding als fundament om samen de uitdagingen en ambities waar te maken. Kortom een constructieve leercultuur en leiderschap dat zicht richt op de relatie en onderlinge verhouding.

De nadruk ligt bij dit leiderschapstraject op de onderlinge relaties en verhoudingen en het geven en nemen van ontwikkel- en regelruimte.


Van visie tot en met realisatie werken aan morgen
Organisatie Leiderschapstijl

Duurzaam inzetbare collega’s vragen om een duurzaam inzetbare visie. We scherpen die visie samen met leidinggevenden aan om daarna concrete stappen te zetten om de duurzame inzetbaarheid in het team te verbeteren. De invulling in de praktijk is altijd maatwerk. Afhankelijk van het verlanglijstje behoren executive coaching, leidinggevendensessies en teamscan voor mobiliteit of strategische personeelsplanning tot de mogelijkheden.


Werkenergieanalyse
Individu Team Zelfmanagement medewerkers

Zeg eens eerlijk: hoe bevlogen ben jij in je werk? Waar krijg je energie of juist stress van? Waar heb je wel en geen invloed op? De werkenergieanalyse zorgt voor inzicht en vergroot duurzame inzetbaarheid. Een instrument dat zowel op het niveau van de individuele medewerker als het team aantoont wat belangrijke energie- en ‘stressbronnen’ op de werkvloer zijn. De resultaten worden vertaald in direct toepasbare concrete ontwikkelplannen. Een ideaal instrument om je energiebalans, tevredenheid, motivatie en bevlogenheid te vergroten en opleidingsbehoeften en loopbaanstappen te formuleren.


Werkenergieanalyse
Individu Team Zelfmanagement medewerkers

Zeg eens eerlijk: hoe bevlogen ben jij in je werk? Waar krijg je energie of juist stress van? Waar heb je wel en geen invloed op? De werkenergieanalyse zorgt voor inzicht en vergroot duurzame inzetbaarheid. Een instrument dat zowel op het niveau van de individuele medewerker als het team aantoont wat belangrijke energie- en ‘stressbronnen’ op de werkvloer zijn. De resultaten worden vertaald in direct toepasbare concrete ontwikkelplannen. Een ideaal instrument om je energiebalans, tevredenheid, motivatie en bevlogenheid te vergroten en opleidingsbehoeften en loopbaanstappen te formuleren.


Teamontwikkeling
Team Ontwerp van werk

Het zijn misschien wel de twee belangrijkste ingrediënten voor een team: samenwerking en werkplezier. Welke patronen en factoren zijn belemmerend voor de teamspirit? Buro Veranders geeft je in een aantal teambijeenkomsten niet alleen grip en inzicht, maar ook tools aan om positieve veranderingen in gang te zetten. Het ontwikkelen van een team is altijd maatwerk. Het traject start daarom altijd met een gesprek vooraf om het verlanglijstje te verhelderen en een passend aanbod te kunnen doen.


Workshop ontlemmeren
Individu Zelfmanagement medewerkers

Merk je dat het je te vaak te veel wordt, te veel ballen in de lucht. Je voelt dat er langzamerhand of snel te veel energie in gaat en te weinig bijkomt en je merkt dat je het te vaak laat gaan, er niet meer over in gesprek gaat. Herkenbaar? Helemaal of deels? Het zijn allemaal signalen om zelf in actie te komen om hier iets aan te doen.

De kracht van raken en geraakt worden. Het doorbreken van patronen, overtuigingen en met meer energie werken en leven.


Training krachtig zelfleiderschap
Individu Zelfmanagement medewerkers

Duurzaam meer energie, plezier en ontspanning. In je werk en in je privéleven. Dat is zeker in de zorgsector van vandaag geen overbodige luxe. Aandacht voor jezelf. Voor zorgprofessionals is dat niet altijd vanzelfsprekend. Ze zorgen goed voor anderen, maar vergeten soms hun eigen behoeftes. En dat kan heel vermoeiend zijn. De training Krachtig zelfleiderschap leert zorgmedewerkers stap voor stap hoe je meer aandacht kunt geven aan wat je zelf wilt en te veranderen wat je anders wil. Dat zorgt bovendien vaak ook voor meer zelfvertrouwen.


Workshop stimuleren leercultuur
Organisatie Team Leiderschapstijl Ontwerp van werk

Zelf ontwikkelen vraagt van de organisatie een ‘ontwerp van werk’ waarin medewerkers zich gehoord voelen en zich serieus genomen voelen. Waarbij ze zich willen en durven uitspreken over wat er speelt en wat ze willen en vinden. Hierbij horen onderlinge verhoudingen en relaties gebaseerd op vertrouwen en verbinding als fundament om samen de uitdagingen en ambities waar te maken. Kortom een constructieve leercultuur en leiderschap dat zicht richt op de relatie en onderlinge verhouding.

Aan de hand van de Slow reflector ‘stimuleren leercultuur’ wordt een actieplan opgesteld met quick wins en slow wins.


De remotiescan
Organisatie Integraliteit HR

Een nieuwe functie betekent meestal promotie: meer verantwoordelijkheden en meer salaris. Maar dat hoeft lang niet altijd het doel te zijn van een volgende stap. Door een stap opzij of terug te doen, krijg je misschien meer rust, minder werkdruk of meer afwisseling en ontwikkelmogelijkheden. Wil je weten welke gevolgen remotie voor je inkomen en pensioen heeft? Vraag dan de remotiescan aan.


Action Learning Team Pitstop Programma
Organisatie Team Leiderschapstijl

Hoe functioneert een team? Welke gedragspatronen en processen zijn er? Aan de hand van problemen, kansen en uitdagingen uit de dagelijkse praktijk leert het managementteam onder begeleiding van een action learning coach in zes dagdelen bewust naar naar het eigen teamgedrag kijken. Op welke manier kan ook de rest van de organisatie hier baat bij hebben, zodat er een ‘action learning community of practice’ ontstaat? Open luisteren en elkaar open bevragen. Door niet vooruit te hollen naar een schijnoplossing, ontstaan nieuwe inzichten en ontwikkelt het team het vermogen om problemen op te lossen.


Maatwerkbegeleiding bij ontwikkeling HR-beleid Duurzame inzetbaarheid
Organisatie Integraliteit HR

Een gereedschapskist vol. Zorgorganisaties hebben vaak talrijke instrumenten ter beschikking om de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Maar die worden lang niet altijd effectief benut. Weinig overzicht door een te breed aanbod, onvoldoende kennis bij collega’s, of omdat interventies onvoldoende aansluiten bij de behoefte van medewerkers. Wat de reden ook is, vaak is een routekaart wenselijk. Met maatwerk coaching, interactieve workshops en advisering over een toekomstbestendige menukaart en HR-beleid wijzen we de weg.


Training - Coaching bij job crafting
Organisatie Ontwerp van werk

Hoe zorg je ervoor dat je baan beter aansluit bij je eigen behoeftes? Door je baan aantrekkelijker te maken! We noemen het job crafting. Omdat veel zorgprofessionals dat lastig vinden, kunnen ze daarin wel wat assistentie van leidinggevenden en HR-adviseurs gebruiken. In een training van twee dagdelen leren zij hoe je collega’s kunt coachen bij het proces van job crafting.


FIT®; Functioneringsgesprekken In Teamverband
Organisatie Team Integraliteit HR

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid, creativiteit en daadkracht. Het zijn niet alleen waardevolle eigenschappen voor individuele collega’s, maar ook voor een team. Waar traditionele gesprekken - zeker voor leidinggevenden met een grote spam of control - veel tijd kosten, biedt de FIT® methodiek uitkomst door deze vaardigheden als team te trainen. Het principe van zelforganisatie is in veel organisaties onderdeel van de visie. Met een duidelijk doordachte werkmethode en een goede begeleiding van teams, is FIT® in veel gevallen een goed alternatief.


Workshop - Aan de slag met de inzetbaarheidsdialoog
Team Ontwerp van werk

Wat speelt er rondom duurzame inzetbaarheid in jullie team? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en vraagstukken? En hoe wil het team daarmee om leren gaan? De antwoorden tijdens een intake met de leidinggevende zijn input voor een sessie waarin het hele team samen een concreet plan maakt voor duurzame inzetbaarheid. De leidinggevende leidt zelf de sessie, de trainer heeft de rol van procesbegeleider.


Workshop van uitspreken naar aanspreken
Individu Zelfmanagement medewerkers

Merk je dat het je te vaak te veel wordt, te veel ballen in de lucht. Je voelt dat er langzamerhand of snel te veel energie in gaat en te weinig bijkomt en je merkt dat je het te vaak laat gaan, er niet meer over in gesprek gaat. Herkenbaar? Helemaal of deels? Het zijn allemaal signalen om zelf in actie te komen om hier iets aan te doen.

De balans tussen vragen stellen en luisteren, tussen aanspreken door eerst zaken uit te spreken. Welke vragen stel je, hoe luister je met volle aandacht en wordt aanspreken waarderend.


Traject relatiegericht leiderschap
Organisatie Team Leiderschapstijl Ontwerp van werk

Zelf ontwikkelen vraagt van de organisatie een ‘ontwerp van werk’ waarin medewerkers zich gehoord voelen en zich serieus genomen voelen. Waarbij ze zich willen en durven uitspreken over wat er speelt en wat ze willen en vinden. Hierbij horen onderlinge verhoudingen en relaties gebaseerd op vertrouwen en verbinding als fundament om samen de uitdagingen en ambities waar te maken. Kortom een constructieve leercultuur en leiderschap dat zicht richt op de relatie en onderlinge verhouding.

De nadruk ligt bij dit leiderschapstraject op de onderlinge relaties en verhoudingen en het geven en nemen van ontwikkel- en regelruimte.


Ontwikkelprogramma - Coaching en faciliteren bij zelfleiderschap
Organisatie Leiderschapstijl

Hoe kun je collega’s coachen, zodat zij meer energie en werkplezier ervaren en durven te veranderen wat zij anders willen? Zelfleiderschap, wat houdt dat in? En welke randvoorwaarden zijn binnen een organisatie nodig om zelfleiderschap te versterken? In een inspirerend programma dat zes maanden duurt, krijgen deelnemers antwoorden op deze vragen. Zij leren hoe je collega’s kunt begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling naar zelfleiderschap en krijgen volop de ruimte om te oefenen en om de lessen in de alledaagse praktijk op de werkvloer toe te passen.


Workshop invoeren aanspreekcirkel
Organisatie Team Leiderschapstijl Ontwerp van werk

Zelf ontwikkelen vraagt van de organisatie een ‘ontwerp van werk’ waarin medewerkers zich gehoord voelen en zich serieus genomen voelen. Waarbij ze zich willen en durven uitspreken over wat er speelt en wat ze willen en vinden. Hierbij horen onderlinge verhoudingen en relaties gebaseerd op vertrouwen en verbinding als fundament om samen de uitdagingen en ambities waar te maken. Kortom een constructieve leercultuur en leiderschap dat zicht richt op de relatie en onderlinge verhouding.

Het invoeren van de aanspreekcirkel (uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken) als methodiek voor het voeren van ontwikkel- en voortgangsgesprekken.


Workshop - ‘Vergroot je veerkracht’
Individu Zelfmanagement medewerkers

Veerkracht heeft invloed op je welzijn en geluk. Het zorgt voor betere prestaties en meer vertrouwen. En het mooie is: veerkracht kun je ontwikkelen! Met bewezen oefeningen uit de theorie en praktijk ontdek je dat je doorlopend aan veerkracht kunt werken. Maar ook hoe je je veerkracht kunt vergroten als je te maken hebt met tegenslag.


Dialoogsessie – Langs de lijn
Organisatie Team Leiderschapstijl Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

In een actieve sessie gaan we met een brede groep uit de organisatie de dialoog aan. Primair proces, leidinggevenden, OR, HR en management zijn vertegenwoordigd. Centraal staan thema's die samenhangen met het ervaren van werkplezier. In een veilige setting dagen prikkelende stellingen je uit het achterste van je tong te laten zien. Daarmee komen we tot gedragen oplossingsrichtingen over hoe het al morgen beter kan.

Dialoogsessies dragen bij aan zeggenschap. Zeggenschap heeft invloed op werkplezier, kwaliteit van werk en behoud van medewerkers voor organisatie en/of sector.


Begeleide teambijeenkomsten
Team Ontwerp van werk Zelfmanagement medewerkers

Zorg van nu betekent als team samenwerken! Samenwerking en verbinding zijn krachtige beschermers tegen stress en overbelasting. Teamleden zijn echter nooit met z’n allen tegelijk op de werkvloer. Daardoor kunnen teamleden elkaar uit het oog verliezen en kan de samenwerking onder druk komen te staan. Het is daarom belangrijk om regelmatig met het hele team bij elkaar te komen. Samen successen en teleurstellingen te delen en delen hoe je hier individueel mee om gaat. Samen bewuster te worden van de manier van samenwerken. Met elkaar uit te deuken, te ontspannen en te lachen.


Walk the talk – leiderschapsontwikkeling
Individu Leiderschapstijl

Voor leidinggevenden is het extra belangrijk dat hun woorden en gedrag matchen. Dat heeft positieve impact op het vertrouwen van medewerkers in de organisatie. Met als effect een gezond werk- en leerklimaat en snelle besluitvorming. Zorgmedewerkers pikken het snel op als dit niet het geval is. Dat vraagt niet om perfecte leidinggevenden, maar wel om leidinggevenden die in de spiegel kijken. En hun communicatieve skills onder de loep nemen. Individuele coaching helpt hierbij en/of op maat begeleide bijeenkomsten samen met collega-leidinggevenden in de organisatie.Programma – Natuurlijk leiderschap
Individu Leiderschapstijl


Leiden moet je niet doen, je moet het echt zíjn. En je moet écht zijn. We starten met een tweedaagse met een Nature Quest in het bos, een Persoonlijk Potentieel Profiel, Joyfulness Lifecoaching Sessies, de Authenticiteitstest, Lego Serious Play, de Organisatie Opstelling en Kampvuursessies. Alles gericht op meer zelfbewustzijn op de eigen passie, het eigen verhaal, purpose & potentieel. Gevolgd door ontwikkelen, ontdekken en eigenheid in jouw natuurlijk leiderschap in twee groepsdagen en een eindbijeenkomst.