Over Morgen

Hoe zorgen we dat medewerkers fluitend naar hun werk blijven gaan?

Met dezelfde aandacht en liefde voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken zorgen. Zonder dat onze zorgmedewerkers nog harder moeten rennen. Over Morgen bundelt campagnes, inzichten, initiatieven, programma’s, kennis en ervaringen. In dialoog met de sector, de maatschappij en vooral de zorgmedewerkers ontdekken we hoe de zorg er morgen uit moet zien.

De uitdaging

Je zou er grijze haren van krijgen. De uitdagingen van de vergrijzing. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit de komende decennia substantieel. Tegelijkertijd zijn er straks onvoldoende medewerkers om aan de stijgende zorgvraag van kwetsbare ouderen en chronisch zieken te voldoen. Die zorgkloof dichten; dat is de grote uitdaging.

Onze doelstellingen

Tijd voor actie. Een brede dialoog in de samenleving en de sector en bewustwording van de urgentie zijn belangrijke ambities op zich. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat het niet bij woorden blijft. Hoe kunnen we echte verandering op gang brengen? Zodat deze ook duurzaam is. En merkbaar voor medewerkers in de sector.

Een brede dialoog in de samenleving en de sector en bewustwording van de urgentie zijn belangrijke ambities op zich. Maar het is belangrijk dat het niet bij woorden blijft

Als we er met zijn allen in slagen om die beweging in gang te zetten, verwezenlijken we ook twee andere belangrijke ambities. Een aantrekkelijke sector met de beste zorg voor mensen die dat het hardst nodig hebben. En waarin onze zorgmedewerkers elke dag fluitend naar hun werk gaan, want dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Het uitgangspunt is dat we de medewerker op één zetten. Want zonder zorgmedewerkers, geen echte verandering.

Onze aanpak

We moeten het werk anders organiseren. Maar hoe dan? Bij het antwoord op die vraag willen we zorgmedewerkers betrekken. Want het zijn hun inzichten, kennis en ervaring die keihard nodig zijn om de ouderenzorg te vernieuwen. Onder meer met onze theatervoorstelling en de bewustwordingscampagne Hoe Dan jagen we het gesprek over de verandering van het werk in de zorg aan.

Zorgmedewerkers hoeven de uitdagingen natuurlijk niet alleen op te lossen. We onderzoeken wat nodig is en ontwikkelen aanbod om anders organiseren van zorg te stimuleren. We bieden interventies aan en meten de effectiviteit daarvan. Zo leren we wat nodig is om individuele medewerkers, teams en organisaties wendbaar te maken voor de toekomst.

Aan de slag

De feiten

De cijfers zijn duizelingwekkend. Als er niets verandert, komen we in 2030 zo’n 90.000 medewerkers tekort. Voor wie nog twijfelt aan de urgentie: dat betekent dat 1 op de 4 mensen in de zorg zou moeten werken om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Dat is niet realistisch. We moeten dus anders denken. Anders doen en anders durven.

Onze initiatieven

Lazzo zorg

Lazzo

Alle medewerkers in de ouderenzorg moeten de kans hebben om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij dragen de arbeidsomstandigheden eraan bij dat je gezond, gemotiveerd en productief kunt blijven werken tot aan je pensioen. Dat is waar Lazzo voor staat.

Hoe dan

Hoe Dan?

Verandering begint bij zorgprofessionals: zij zijn de mensen die elke dag zorgen voor hun cliënten en dagelijks zien waar het anders of slimmer kan. Met Hoe Dan? worden zij gemotiveerd en uitgenodigd om hun ervaringen en ideeën over de zorg van morgen te delen, en deze binnen hun eigen zorgorganisatie bespreekbaar te maken.

Praat vandaag over morgen

Praat vandaag over morgen

Nederland vergrijst in snel tempo. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar doen. Met de publieksaanpak Praat vandaag over morgen betrekken we de samenleving bij de toekomst van de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan.