In Warmenhuizen is het hele dorp betrokken bij de toekomst van de zorg

22 juni 2023
Quote van de week 4

Volgende week opent in het dorp Warmenhuizen een trefpunt voor inwoners, waar ze terecht kunnen voor alles rondom een gezond, gelukkig en zelfstandig leven. Het is één van de eerste concrete oplossingen uit het Living Lab in de Kop van Noord-Holland, geïnitieerd door Woonzorggroep Samen. In dat Living Lab is de zorgorganisatie, samen met de Dorpsraad, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente én met inwoners op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe krijgen we het werk in de zorg verricht?

Als gevolg van de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg, maar het personeel dat in de zorgt werkt groeit niet mee. Het roept de vraag op hoe we de zorg voor ouderen toekomstbestendig houden. In de Living Labs, een initiatief van ActiZ, wordt op lokaal en regionaal niveau gezocht naar oplossingen. Eén van de deelnemende organisaties is Woonzorggroep Samen. In het dorp Warmenhuizen experimenteren zij met concrete oplossingen om de zorg anders te organiseren.

Lokale oplossingen

Sigrid van Haaster werkt als projectleider bij Woonzorggroep Samen en is aanjager van het Living Lab in die regio. ‘Met het Living Lab willen we bijdragen aan een gezonde, zorgzame en duurzame samenleving. Het proces, onze ervaringen, de successen maar ook de dingen die niet werken: alles delen we zodat anderen ervan kunnen leren en ideeën ook elders kunnen worden ingezet’, aldus Van Haaster. ‘Maar oplossingen komen niet alleen vanuit de sector: we hebben ook anderen nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. De zorg is immers van ons allemaal.’

Daarom betrekt de zorgorganisatie, naast de gemeente en andere zorg- en welzijnsorganisaties, ook actief de inwoners van het dorp Warmenhuizen bij dit vraagstuk. Eén van die betrokken inwoners is Arco Kleimeer. Kleimeer is zelfstandig ondernemer en actief in de politiek, maar vindt het belangrijk om ook tijd vrij te maken voor zijn omgeving. Dat doet hij onder meer als lid van de Dorpsraad, die het Living Lab vanaf begin af aan heeft omarmt. Kleimeer: ‘Het is van belang dat er aandacht komt voor de vergrijzing en de toenemende zorgvraag, en dat er lokaal wordt gekeken naar oplossingen.’

In gesprek

In het dorp zijn daarom verschillende gesprekken met inwoners gevoerd. ‘Het was een zoektocht hoe we hen het beste bij dit onderwerp konden betrekken’, vertelt Van Haaster. ‘Bij de eerste dorpsbijeenkomst waren alle zorg- en welzijnsorganisaties aanwezig, maar onze belangrijkste doelgroep ontbrak: de inwoners van Warmenhuizen.’ De Dorpsraad stelde daarna voor om aan de hand van theater het vraagstuk dichterbij de mensen te brengen. Kleimeer: ‘Met korte scènes op straat lieten we mensen zien wat de gevolgen zijn van de ouder wordende samenleving. Toen ging het gesprek veel meer leven: bij de volgende bijeenkomst zat de zaal vol.’

De gesprekken leverde vele verschillende oplossingsrichtingen op. ‘Denk aan een betere samenwerking tussen zorg, sociaal domein en lokale (sport)verenigingen. Maar ook het bewust maken van mensen hoe belangrijk het is om je eigen gezondheid te bevorderen. Er zijn heel veel ideeën ontstaan die we hebben samengevat in een routekaart. Eén van de eerste concrete uitwerkingen daarvan is het Trefpunt dat op 10 mei open gaat. Het is heel goed dat mensen straks zien dat er iets gebeurt met hun ideeën.’

Trefpunt

Op 10 mei openen de deuren van het Trefpunt Gezond&ZO, een samenwerkingsinitiatief van onder meer inwoners, de gemeente, de dorpsraad en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de omgeving. Van Haaster: ‘Uit de gesprekken bleek dat inwoners niet goed weten waar ze naartoe moeten met hun vragen. En ook huisartsen gaven aan het lastig te vinden om hun cliënt concreet door te verwijzen als de vraag buiten het medisch domein licht. Het regionale aanbod is dus te versnipperd. Bij het Trefpunt willen we daarom alles rondom gezondheid, zorg en ondersteuning samenbrengen, voor iedereen uit Warmenhuizen. Je kunt er ook terecht voor de Gezond &ZO check, een soort fit- en welzijnscheck. En het moet een plek worden waar je elkaar kunt ontmoeten.’

Van Haaster gaat verder: ‘We starten het experiment laagdrempelig met aanbod dat er al is, vanuit één centrale locatie in het dorp. De medewerkers van het Trefpunt zijn medewerkers van aangesloten organisaties en vrijwilligers. Zij kunnen vanuit het Trefpunt ook reguliere werkzaamheden oppakken, zo zijn er twee flexplekken, een spreekkamer en een gezamenlijke personeelsruimte. Dat helpt de samenwerking tussen onze organisaties te versterken.’ Ook wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en verenigingen in het dorp. ‘Ik vind het echt mooi om te zien hoe betrokken iedereen is’, stelt Van Haaster.

Inspiratie

Waar halen Van Haaster, Kleimeer en anderen nu eigenlijk hun inspiratie vandaan? ‘Eén van de dingen die mensen inspireerden zijn blue zones. Dat zijn plekken op de wereld waar mensen heel oud worden, en in goede gezondheid. Er is onderzoek gedaan naar waarom dat zo is. Dat zit ‘m in dingen als beweging, gezond eten en verbinding maken met mensen om je heen. Maar ook in het hebben van betekenis, een doel om elke dag op te staan en onderdeel uit te maken van de samenleving’, aldus Van Haaster.

Kleimeer voegt toe: ‘De saamhorigheid in Warmenhuizen is groot en mensen zijn bereid iets voor een ander te betekenen. Dat maakt het leuk om dit samen met de gemeenschap op te pakken. Door in gesprek te gaan willen we meer perspectief bieden als het om de toekomst gaat. Wat is er allemaal wel mogelijk? Waar kunnen we met elkaar invloed op uitoefenen?’

De toekomst van het dorp

In het dorp en vanuit het Living Lab zijn er nog veel meer plannen voor de toekomst, licht van Haaster toe. ‘Naast het Trefpunt gaan we samen aan de slag met thema’s als verbinden van jong & oud en levensloopbestendig bouwen. Maar ook met zaken rondom preventie, bewegen, vrijwilligerswerk na pensionering en het matchen van vraag en aanbod via een digitaal platform. De genoemde plannen zijn op zichzelf niet nieuw, maar het verbinden van alle initiatieven maakt de kans op succes wel groter.’

‘Heel lang zagen we het vraagstuk van de vergrijzende samenleving als toekomstmuziek’, concludeert Kleimeer. ‘Maar we zitten er nu middenin. Het onderwerp leeft, dus dit is ook hét moment om er met inwoners mee aan de slag te gaan. En hoewel het voor sommige mensen nog wel een ver-van-hun-bed-show- is, probeer je door erover in gesprek te gaan het wat dichterbij te brengen. Zodat mensen er ook eerder mee bezig gaan.’ Van Haaster is het er roerend mee eens. ‘Het vraagt ook lef van ons als zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en financiers om over je eigen grenzen heen te stappen en dit vanuit maatschappelijk belang gezamenlijk op te pakken.’

Bron Actiz

Meer relevante artikelen

2024 03 19 Themadag toekomstbestendige zorg Noorderboog
Verhalen
Themadag Noorderboog ‘Toekomstbestendige zorg? Dat doen we samen!’
Lees verder
Persoon werk fit final
Nieuws
Met borging zorgen we dat een interventie geen eendagsvlieg is
Lees verder
Thumbnail 20240319 141622
Verhalen
De Hoe Dan?-materialen helpen leidinggevenden op weg bij de transformatie van zorg
Lees verder
Annemieke Schoemaker
Blogs
Overgang op de werkvloer? Start het gesprek
Lees verder
Thumbnail Foto Marike van Amsterdam
Verhalen
Door inzicht in vertrekredenen houden we vijf procent van het personeel aan boord
Lees verder
Schermafbeelding 2024 05 22 om 20 39 53
Nieuws
Praat vandaag over morgen: de landelijke campagne
Lees verder
Schermafbeelding 2024 04 24 om 08 09 44
Nieuws
Workshopkalender van VVT werkt aan morgen
Lees verder
BC Kaarten
Verhalen
Een aanpak om teams en leidinggevenden tot bloei te laten komen
Lees verder
I Stock 1135088054
Nieuws
Deel ervaringen met andere zorgorganisaties
Lees verder
Teamzorg nijmegen
Verhalen
Teamzorg Nijmegen past zich aan na snelle groei
Lees verder
Handen
Verhalen
Thuisteam Twente legt met Action Learning de regie bij medewerker
Lees verder
Schermafbeelding 2024 03 25 om 19 32 42
Verhalen
Netwerk Nonna nodigde ook mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen uit voor theatervoorstelling 'Mag ik je kussen?'
Lees verder
Schermafbeelding 2024 03 24 om 17 49 20
Verhalen
Reablement in drie stappen
Lees verder
Annemieke de Vries en Eva Lunshof Kennemerhart liggend
Verhalen
Kennemerhart aan het woord. "Theatervoorstelling versterkt de beweging die wij moeten maken"
Lees verder
Thumbnail IMG 2493
Verhalen
In beweging naar zelforganisatie: De Lange Wei en interventiepartner SLOW
Lees verder
Schermafbeelding 2024 02 27 om 17 45 26
Verhalen
In gesprek over de zorg met de Hoe dan?-campagne
Lees verder
Schermafbeelding 2024 02 24 om 14 42 10
Verslag
Terugblik op Event Over Morgen
Lees verder
Kerngroep in actie 2
Nieuws
RST Zorgverleners zet de medewerker op 1
Lees verder
Zorggroep Samen
Nieuws
Woonzorggroep Samen geeft cliënt de regie over eigen leven door reablement
Lees verder
Zorgboom1
Nieuws
Academische Werkplaats bij De Zorgboom
Lees verder