Prof. dr. Annet de Lange: Van Verzuim naar het Preventieve “Fit-gesprek”

13 september 2023
Whats App Image 2023 03 27 at 08 55 31

Wat kunnen wij leren uit het onderzoek over het thema Duurzame inzetbaarheid binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg? In totaal onderzoek ik vanuit het programma Over Morgen 182 VVT organisaties over het thema duurzame inzetbaarheid. Daarnaast voer ik binnen zes verschillende academische werkplaatsen intensief participatief actieonderzoek uit om nog meer kennis op te halen over de implementatie van relevante interventies in de praktijk. Ik bekijk hierin vooral wat wel en niet werkt in de praktijk.

Uit de metingen binnen de zorgorganisaties wordt duidelijk dat de sector een hoog verzuimpercentage kent. Het gemiddelde verzuimpercentage was in 2022 ruim 9.16% (Vernet). Binnen de academische werkplaatsen zie ik ook hogere gemiddelde cijfers terug van 6.8% in kleinschalige thuiszorgorganisaties tot wel 10.7% in grotere zorgorganisaties.

Uit de analyses van de verkregen data onder zorgmedewerkers is mij duidelijk geworden dat er interventies mogelijk zijn op verschillende onderwerpen. Het onderstaande fitmodel geeft deze onderwerpen weer.

Fitmodel Duurzame inzetbaarheid (De Lange et al., 2015)

De interventies zetten we in op de volgende thema’s:

Het zelfmanagement of de eigen regie van de zorgmedewerkers: Hierbij gaat het om de mate van zelfregie die medewerkers ervaren in het vormgeven van het eigen werk. Zichzelf uitdagen en doelen stellen (sociaal en structureel) zijn hierbij van belang. Ook belemmeringen wegnemen en de positieve kanten inzien spelen hierin een rol. Veel zorgmedewerkers geven een verhoogde herstelbehoefte weer in het werk en hebben ruimte voor het aanleren van meer zelfmanagementvaardigheden in het vinden van de juiste werk-privé balans.

Ontwerp van werk en leiderschap: Hierbij gaat het om wat medewerkers ervaren bij het uitvoeren van hun taken. Veel zorgmedewerkers geven aan dat er verbetering mogelijk is in de autonomie op het werk, in het verkrijgen van positieve steun of feedback van de leidinggevende en met name in de ontwikkel- of loopbaanperspectieven op het werk.

• HR instrumenten:
Welke HR instrumenten zijn beschikbaar en worden ook gebruikt? Hierin kan een onderverdeling gemaakt worden in ontzie-, benut-, behoud- en ontwikkelinstrumenten. Veel instrumenten zijn ook door de CAO verplicht, zoals scholing en verlof. In de bijlage is een overzicht van alle HR-instrumenten te vinden. Uit het uitgebreidere onderzoek binnen de academische werkplaatsen zien wij dat “Ontzie HR” praktijken nog meer ingezet kunnen worden voor kwetsbare werkenden en de zichtbaarheid van alle HR praktijken binnen de organisatie op verschillende niveaus verbeterd kan worden.

De zes academische werkplaatsen zijn op dit moment bezig met het implementeren van relevante duurzame inzetbaarheid interventies op de volgende thema’s: HR strategie en samenwerking, job crafting, loopbaanperspectieven ontwikkelen, employee journey en duurzame inzetbaarheid (van warme onboarding tot uitdiensttreding), werkgeluk HR toolbox ontwikkelen, verzuim aanpak innoveren, HR functiehuis herijken en goed werkgeverschap verder uitwerken.

Hierdoor is duidelijk geworden dat de focus niet uitsluitend meer ligt op verzuim, maar dat er juist kansen gezocht worden in het integraal dragen en door ontwikkelen van een preventieve duurzame inzetbaarheid aanpak binnen de VVT-organisaties. Zie hiervoor het mooie voorbeeld binnen Kalorama over het thema “werkgeluk”. Bekijk hier de video. Wil je preventief in gesprek kunnen gaan over het thema duurzame inzetbaarheid? Dit kan via de Fitgame. Je vindt de fitgame hier.

In de volgende blog vertel ik meer over de eerste resultaten van het actieleren van bestuurders binnen de VVT.

Meer relevante artikelen

Persoon werk fit final
Nieuws
Met borging zorgen we dat een interventie geen eendagsvlieg is
Lees verder
Thumbnail 20240319 141622
Verhalen
De Hoe Dan?-materialen helpen leidinggevenden op weg bij de transformatie van zorg
Lees verder
Annemieke Schoemaker
Blogs
Overgang op de werkvloer? Start het gesprek
Lees verder
Thumbnail Foto Marike van Amsterdam
Verhalen
Door inzicht in vertrekredenen houden we vijf procent van het personeel aan boord
Lees verder
Schermafbeelding 2024 05 22 om 20 39 53
Nieuws
Praat vandaag over morgen: de landelijke campagne
Lees verder
Schermafbeelding 2024 04 24 om 08 09 44
Nieuws
Workshopkalender van VVT werkt aan morgen
Lees verder
BC Kaarten
Verhalen
Een aanpak om teams en leidinggevenden tot bloei te laten komen
Lees verder
I Stock 1135088054
Nieuws
Deel ervaringen met andere zorgorganisaties
Lees verder
Teamzorg nijmegen
Verhalen
Teamzorg Nijmegen past zich aan na snelle groei
Lees verder
Handen
Verhalen
Thuisteam Twente legt met Action Learning de regie bij medewerker
Lees verder
Schermafbeelding 2024 03 25 om 19 32 42
Verhalen
Netwerk Nonna nodigde ook mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen uit voor theatervoorstelling 'Mag ik je kussen?'
Lees verder
Schermafbeelding 2024 03 24 om 17 49 20
Verhalen
Reablement in drie stappen
Lees verder
Annemieke de Vries en Eva Lunshof Kennemerhart liggend
Verhalen
Kennemerhart aan het woord. "Theatervoorstelling versterkt de beweging die wij moeten maken"
Lees verder
Thumbnail IMG 2493
Verhalen
In beweging naar zelforganisatie: De Lange Wei en interventiepartner SLOW
Lees verder
Schermafbeelding 2024 02 27 om 17 45 26
Verhalen
In gesprek over de zorg met de Hoe dan?-campagne
Lees verder
Schermafbeelding 2024 02 24 om 14 42 10
Verslag
Terugblik op Event Over Morgen
Lees verder
Kerngroep in actie 2
Nieuws
RST Zorgverleners zet de medewerker op 1
Lees verder
Zorggroep Samen
Nieuws
Woonzorggroep Samen geeft cliënt de regie over eigen leven door reablement
Lees verder
Zorgboom1
Nieuws
Academische Werkplaats bij De Zorgboom
Lees verder
Leiderschapsdag Over Morgenkop zonder tekst
Nieuws
Leiderschapsprogramma Over Morgen 28 februari
Lees verder